Tampere3 rakentaa tulevaisuuden korkeakoulua

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu valmistelevat uudenlaisen korkeakouluyhteisön perustamista Tampereelle.

Uudessa korkeakouluyhteisössä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Hanketta valmistellaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Teemme uutta rohkeasti, ripeästi ja raikkaasti. Toimimme toisin – tieteellisen tutkimuksen lisäksi osaaminen karttuu soveltamalla, kokeilemalla ja yhteiskehittämällä.

 

  • Tampere3:n ytimessä on ihminen: Meitä yhdistää ihminen ja ihmiskeskeisyys.
  • Meitä Tampere3:ssa on 35 000: opiskelijoita 30 000 ja työntekijöitä 5 000.


      

  • Monitieteinen tutkimus viitoittaa Tampere3:n tietä

    Tampere3:n ainutlaatuisuus piilee monitieteisyyden rajattomissa mahdollisuuksissa. Tutustu jo nyt tehtäviin ja tieteenalojen raja-aidat ylittäviin tutkimushankkeisiin.

    Lue lisää

Tampere3:ssa kiinnostavinta?

Ristiinopiskelu
 
34 %
Monitieteisyys
 
33 %
Työelämäyhteydet
 
33 %