Blogi

Blogi

#Tampere3 Blogi

30.8.2018 | Perttu Heino

TKI-ketju vahvistuu ja vaikuttaa

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisessä strategiassa yhdeksi kolmesta johtotähdestä on mainittu huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen: vapaasta, monitieteisestä perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja eriasteisiin käytännön innovaatioihin. Kun tähän vielä yhdistetään tiivis ja hyvin organisoitu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, tältä kombinaatiolta voi odottaa todellista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kommentoi
21.6.2018 | Jussi Kivinen

Tuodaan tulevaisuus lähemmäksi! Tampere3-digivisio on rakentumassa

Digitalisaation merkitys läpileikkaavana muutosvoimana kasvaa vuosi vuodelta. Se ei ole pelkkää "iiteetä", vaan teknologian, ihmisten käyttäytymisen ja markkinoiden murroksen ristiaallokossa tapahtuva neljäs teollinen vallankumous.
Kommentoi
1.6.2018 | Minna Niemi-Grundström

Asiakkaat vaikuttavat kirjaston kehittämiseen

Tampere3-kirjastojen ensimmäinen yhteinen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin maaliskuussa. Saimme kyselyyn yhteensä 1080 vastausta (TaY 813, TAMK 181, TTY 86). Ylivoimaisesti suurin vastaajaryhmä olivat opiskelijat, jotka yleensäkin ovat aktiivisimpia palautteen antajia. Kaikille vastaajille lämmin kiitos tärkeästä palautteesta!
Kommentoi
13.4.2018 | Kirsi Reiman

Konsistorin työskentely käynnistyy ainutlaatuisessa tilanteessa

Vasta valittu, huhtikuun 19. päivänä työskentelynsä aloittava konsistori on tutkimuksen ja koulutuksen keskeisin päätöselin uudessa Tampereen yliopistossa. Konsistorin tehtävänä on heti alkuun linjata keskeiset tutkimuksen ja koulutuksen periaatteet uuden yliopiston toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2019. Lisäksi konsistori nimittää yliopiston hallituksen jäsenet.
Kommentoi
27.3.2018 | Minna Niemi-Grundström

Yhteinen Tampere3-kirjasto syntyy yhteistyöllä

Kirjastojen henkilöstö on jo kuukausien ajan suunnitellut tulevan kirjaston palveluja. Kirjaston projekteissa kehitetään niin asiakaspalvelun prosesseja, julkaisemisen ja avoimen tieteen palveluja kuin tiedonhankintataitojen opetustarjontaakin. Samaan aikaan valmistellaan uuden kirjastojärjestelmän hankintaa, joka toteutuessaan tulee uudistamaan kirjaston digitaaliset palvelut vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuudenkin muuttuviin asiakastarpeisiin.
Kommentoi
22.3.2018 | Mika Hannula ja Liisa Laakso

Tampereen uusi korkeakouluyhteisö syntyy yhteisellä tahdolla

Johtosääntö on herättänyt osassa yliopistoyhteisöä vilkasta keskustelua. Siinä on nähty olevan perustuslain vastaisia kohtia, ja näistä on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. On tärkeää, että asiat selvitetään perusteellisesti, ja jos ongelmia havaitaan, uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus korjannee nuo kohdat asianmukaisesti.
Kommentoi
14.3.2018 | Annina Korpela

Liiketoiminnan vauhdittajia kasvaa Y-kampuksen Growthmakers-ohjelmassa

Yksi Tampereen uuden korkeakouluyhteisön kärkituotteista voi hyvinkin olla Growthmakers-ohjelma, jonka pilottitoteutus käynnistyy TAMKissa syksyllä 2018. Liiketoiminnan vauhdittajia ja kansainvälisen myynnin talentteja tarvitaan kaikilla toimialoilla.
Kommentoi
7.2.2018 | Jari Pirhonen ja Linda Enroth

Terveysteknologiaa Tampere3-hengessä

Tulevasta suuresta korkeakouluyhteisöstä puhutaan paljon teoreettisella, periaatteellisella ja hallinnollisella tasolla, joten haluamme antaa esimakua siitä, mitä uusi uljas yhteisö ainakin ensimmäisten vuosien ajan saattaa tarkoittaa ihan käytännön elämässä. Visiot, strategiat ja rakenteet ovat ilman muuta tärkeitä, mutta niiden vieminen arkimaailmaan on oma lukunsa. Lähestymme tässä kirjoituksessa Tampere3-hankkeen arkea terveysteknologian opetuksen kehittämisen näkökulmasta.
Kommentoi