Artikkeli

Artikkeli

22.3.2018 | Mika Hannula ja Liisa Laakso

Tampereen uusi korkeakouluyhteisö syntyy yhteisellä tahdolla

Johtosääntö on herättänyt osassa yliopistoyhteisöä vilkasta keskustelua. Siinä on nähty olevan perustuslain vastaisia kohtia, ja näistä on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. On tärkeää, että asiat selvitetään perusteellisesti, ja jos ongelmia havaitaan, uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus korjannee nuo kohdat asianmukaisesti.

Uuden yliopiston valmistelu etenee hyvää vauhtia. Niin koulutuksen kuin tutkimuksen asiakokonaisuuksia viedään koko ajan eteenpäin ja tukipalveluiden välttämättömät toiminnot ovat jo pitkällä. Valmistelussa on mukana noin 500 korkeakouluyhteisön jäsentä. Opiskelijat ja muu yliopistoyhteisö voi suhtautua luottavaisesti siihen, että uuden yliopiston toiminta käynnistyy asianmukaisesti vuoden 2019 alusta.

Huhtikuussa toimintansa aloittaa uuden yliopiston akateeminen hallitus eli konsistori. Professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista koostuva konsistori linjaa kevään ja kesän aikana koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset suuntaviivat. Sille pitää antaa työrauha keskustella ja päättää niistä kymmenistä asiakokonaisuuksista, joita uuden yliopiston käynnistäminen edellyttää.

Uusi Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto ja yhdessä pääosin omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa se on toteuttamassa merkittävintä meneillään olevaa uudistusta Suomen korkeakoulukentässä. Tampereen uuden korkeakouluyhteisön menestymisen kulmakivet ovat alkuperäisen vision mukaisesti joustavat opintopolut, perustutkimuksen ja käytännön kehitystyön yhdistäminen sekä monimutkaisten tutkimusongelmien edellyttämä monialaisuus.

Kriittinen keskustelu kuuluu yliopistoon, mutta ilman koko yhteisön tahtoa rakentaa yhdessä me emme onnistu. On koko yhteisön edun mukaista, että uusi kokonaisuus saadaan toimimaan asiallisesti ilman turhia vastakkainasetteluita.


Mika Hannula, Tampereen teknillisen yliopiston rehtori
Liisa Laakso, Tampereen yliopiston rehtori

 

 

Ei kommentteja "Tampereen uusi korkeakouluyhteisö syntyy yhteisellä tahdolla"

Kommentoi "Tampereen uusi korkeakouluyhteisö syntyy yhteisellä tahdolla"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.