Artikkeli

Artikkeli

21.6.2018 | Jussi Kivinen

Tuodaan tulevaisuus lähemmäksi! Tampere3-digivisio on rakentumassa

Digitalisaation merkitys läpileikkaavana muutosvoimana kasvaa vuosi vuodelta. Se ei ole pelkkää "iiteetä", vaan teknologian, ihmisten käyttäytymisen ja markkinoiden murroksen ristiaallokossa tapahtuva neljäs teollinen vallankumous.

Korkeakoulusektori on näiden muutosvoimien alla siinä missä muukin ympäröivä maailma. Korkeakoulutuksen toimintamalleja haastavat uudistumaan muun muassa diginatiivin sukupolven uudet odotukset ja kyvykkyydet, elinikäisen oppimisen kasvavat tarpeet, ketterät kansainväliset online-opiskelupalvelut, uudenlaiset työnjaon edellytykset korkeakoulujen kesken, humanististen tieteiden digitalisaatio sekä tekoäly ja robotiikka tietotyössä.

Tutkimusten mukaan digitaalisessa toiminnassaan kypsiä ja kehittyviä organisaatioita yhdistää panostus henkilöstön digiosaamiseen ja -asenteeseen, sisäistä ja ulkoista yhteistyötä suosivat mallit sekä organisaation riskienottamista suosivan kulttuurin edistäminen. Ihmisten on tutkittu haluavan työskennellä työpaikoissa, jotka tunnetaan digitaalisesta edelläkävijyydestään. Kypsimmissä yhteisöissä digitaalinen visio tai strategia luodaan erityisesti muuttamaan ja uudistamaan organisaation ydintoimintaa. Rohkeaa digitaalista uudistusohjelmaa ei tulisi rakentaa nykytilan mukaan seuraavia askelia katsoen, vaan luodusta visiosta taaksepäin nykytilaan suunnitellen.

Digivisio valmistuu loppukesästä

Tampere3:n Digivisio 2023 -prosessissa luodaan yhteisöllemme näkymä 2020-luvun mahdollisuuksista digitaalisen murroksen näkökulmasta. Visio nojautuu yleiseen Tampere3:n strategiaan sekä tukee koulutuksen ja tutkimuksen visioiden toteutumista.

Visio ja sen painopisteet saadaan määriteltyä loppukesään 2018 mennessä. Niiden pohjalta laadittavat ja vastuutettavat konkreettiset kehitysohjelmat rakennetaan loppuvuodesta. Työhön osallistuu eri tavoin laaja joukko yhteisömme jäseniä sekä myös ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Painopisteiden määrittely käynnissä

Keskeisenä osana visiotyötä määritellään kehittämisen painopisteet. Niitä luodessa esille ovat nousseet muun muassa seuraavat teemat: ajasta ja paikasta riippumaton työskentely, joustavan ja omiin tarpeisiin mukautuvan opiskelun mahdollistaminen, rutiinien automatisointi, avoimen tieteen edistäminen sekä ulkoisten sidosryhmien helpompi yhteistyö korkeakouluyhteisön kanssa. Lisäksi läpileikkaavina teemoina on tunnistettu henkilökunnan ja opiskelijoiden digi-osaamistasojen nostaminen sekä rohkeamman kokeilukulttuurin luominen.

Käynnissä oleva visiotyö on ollut innostava prosessi, jossa olemme päässeet sukeltamaan ensi vuosikymmenen muutostrendeihin ja luomaan rohkeasti näkymiä tulevaisuudestamme. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien edustajille, jotka ovat antaneet oman panoksensa joko työpajoissa tai kyselyiden kautta.


Jussi Kivinen
Tampere3-ICT/tietohallinnon projektijohtaja

 

 

Ei kommentteja "Tuodaan tulevaisuus lähemmäksi! Tampere3-digivisio on rakentumassa"

Kommentoi "Tuodaan tulevaisuus lähemmäksi! Tampere3-digivisio on rakentumassa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.