Artikkeli

Artikkeli

30.8.2018 | Perttu Heino

TKI-ketju vahvistuu ja vaikuttaa

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisessä strategiassa yhdeksi kolmesta johtotähdestä on mainittu huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen: vapaasta, monitieteisestä perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja eriasteisiin käytännön innovaatioihin. Kun tähän vielä yhdistetään tiivis ja hyvin organisoitu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, tältä kombinaatiolta voi odottaa todellista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tampere3:ssa ketju tutkimuksesta soveltamiseen vahvistuu. TAMKin rooli tässä ketjussa painottuu sen käytännölliseen päähän, monialaiseen soveltavaan kehittämisosaamiseen. Ammattikorkeakoulussa tutkimus- ja kehittämistoiminnalle ominaista on kytkös toiseen perustehtävään, ammatilliseen korkeakoulutukseen. Nämä yhdessä tukevat ammattikorkeakoululle kuuluvaa kolmatta perustehtävää, alueellista vaikuttavuutta.

TAMKissa TKI-toimintaan osallistuvat niin opettajat, toimihenkilöt kuin opiskelijatkin. Hyödyt ulottuvat paljon itse hankkeita laajemmalti. Esimerkiksi opettajille hankkeet ovat mainio tilaisuus päivittää oman substanssialan osaamista, luoda uusia työelämäverkostoja ja oppia uusia työskentelytapoja. Hankkeissa järjestettävät avoimet koulutukset ja työpajat antavat mahdollisuuden oppia uutta, myös muilta kuin omalta osaamisalalta. Syntyneet verkostot ja toimintatavat ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeiden päättymisen jälkeenkin, vaikkapa tutkinto-ohjelmien kehittämisessä.

Juuri nyt TAMKin TKI-toiminta on vahvassa nousukierteessä. Olemme loistavasti ajan hermolla suhteessa EU:n tulevaan Horizon Europe -ohjelmaan ja Suomessakin käytävään keskusteluun korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Horizon Europe -ohjelmassa uutta on missiopohjaisuus: tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnataan nyt ihmiskunnan globaalien haasteiden ja eurooppalaisen yhteiskunnan keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen.

Samansuuntainen ajatus sisältyy myös yhteisen korkeakouluyhteisömme missioon. Olemme ottaneet vastaan haasteen osallistua ihmiskunnan haasteiden ratkaisemiseen, paikallisesti ja globaalisti. Brändikielellä kirjattuna ”Uuden korkeakouluyhteisön synnyn taustalla on havainto ihmiskunnan kohtaamien haasteiden uudenlaisesta luonteesta. Monialainen lähestymistapa tuottaa parempia vastauksia maailman ongelmiin mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia tieteelle ja sen sovelluksille.”


Perttu Heino
tutkimusjohtaja
Tampereen ammattikorkeakoulu

 

 

Ei kommentteja "TKI-ketju vahvistuu ja vaikuttaa"

Kommentoi "TKI-ketju vahvistuu ja vaikuttaa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.