Blogi

Blogi

#Tampere3 Blogi

1.12.2017 | Päivi Myllykangas

Lahjoittamalla teet maailmasta paremman

Tampere3-korkeakouluyhteisö haluaa olla yhdessä vaikuttava. Vaikuttavuus syntyy muun muassa pitkäjänteisestä ja systemaattisesta yhteistyöstä lahjoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kommentoi
9.10.2017 | Leena Stenman

Ei se nimi, vaan mitä se tarkoittaa

Muutoksessa ammattiviestijä etsii oikeita sanoja ja merkityksiä.
Kommentoi
24.8.2017 | Jari Alanen

Onko yrityksen tehtävä rahoittaa yliopiston yleistä kehittämistä?

Yliopistoille annettu autonomia ja valtion osoittama suunta rakennemuutokselle asettaa otsikon kysymyksen täällä elinkeinoelämän piirissä tarkemman tarkastelun alle. On selvää, että Tampereen uusi yliopisto tarvitsee selkeän ja riittävän ison pääomituksen liikkeelle lähtiessään. Julkisuudessa esitetyt summat, 100–200 miljoonaa euroa, ovat varmasti oikean tasoiset ja riittävät riippuen siitä, mihin yliopiston hallitus asettaa toiminnan painopisteet ja tavoitteet.
Kommentoi
20.6.2017 | Korkeakoulujen hallitusten puheenjohtajat

Tampere3 uudistaa suomalaista osaamista

Olemme rakentamassa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja uudesta säätiöyliopistosta korkeakouluyhteisöä, joka luo kokonaan uutta ajattelua. Yliopistot yhdistyvät säätiöyliopistoksi ja ammattikorkeakoulu siirtyy uuden yliopiston omistukseen. Syntyvän säätiön perustajat edustavat laaja-alaisesti tulevan yliopiston painopistealueita ja ovat näin merkittävä etu sekä tuki uudelle korkeakouluyhteisölle. Suomeen syntyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä noin 35 000 opiskelijan ja lähes 5 000 työntekijän monitieteinen yhteisö.
Kommentoi
16.6.2017 | Petri Suomala

Tampereella ja Tampereelta työelämään

Tampere ja Tampereen kolme korkeakoulua ovat jo nyt vetovoimaltaan vahvimpien joukossa, kun hakijat pohtivat opiskeluvaihtoehtoja Suomen korkeakoulujen tutkinto-ohjelmissa. Tämän kevään ensisijaisten hakijoiden määrä ja sen kasvu osoittavat, kuinka hyvästä lähtökohdasta lähdemme kolmen kesken syventämään koulutuksen yhteistyötä.
Kommentoi
22.5.2017 | Verna Rantala

Tehdään unelmista totta – yhdessä

Tampere3-hanke otti harppauksen eteenpäin, kun Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20. huhtikuuta. Olemme jo tähän mennessä saaneet nähdä, kuinka opiskelijoille on avautunut uudenlaisia, täysin aiemmasta poikkeavia mahdollisuuksia suunnitella opintojaan. Mahdollisuus opiskella perinteisiä rajoja rikkoen tarjoaa yhä moninaisempia reittejä oman osaamisen hyödyntämiseen ja edelleen kehittämiseen. Meiltä tulevaisuudessa valmistuvat opiskelijat ovat varmasti kysyttyjä työmarkkinoilla.
Kommentoi
29.3.2017 | Kari Neilimo

Tampere3 – kohti kansainvälisen tason huippuliigaa

Tampere3-korkeakouluhanketta ohjaa visio uudenlaisesta, vahvasta, innovatiivisesta ja sekä kansallisessa että kansainvälisessä opetus- ja tutkimuskentässä huipputasolla toimivan yliopistoyhteisön luomisesta.
Kommentoi
20.9.2016 | Aki Korpela

Tampere3:n toteuttaminen vaatii rohkeutta

Tampere3 on monessakin mielessä hieno mahdollisuus. Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistelmästä on mahdollista rakentaa jotakin poikkeuksellista, jolla on monipuoliset ja kauaskantoiset vaikutuksensa Pirkanmaan tulevaisuuteen. Ensimmäiset positiiviset vaikutukset näkyvät opiskelijoille jo nyt yhteisten opintojen ja ristiinopiskelun muodossa. Toisaalta kenties ne hienoimmat mahdollisuudet jäävät helposti myös käyttämättä, jos emme uskalla olla avoimia ja rohkeita uudistuksille.
Kommentoi