Koulutus

Koulutus

Taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija ytimessä

Tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa haastetaan vakiintuneet käytännöt. Tampere3:ssa koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä.

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään yhteiset temaattiset osaamistavoitteet liittyen digitalisaatioon, kansainvälisyyteen, viestintätaitoihin sekä yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen.

 

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan yhteistyöhön.

Meillä opiskelija voi suunnitella opintonsa joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yliopistokonsernissa tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Näkökulman vaihdos avaa opiskeltavassa ilmiössä uusia kutkuttavia kysymyksiä – tätä poikkitieteisyys on parhaimmillaan.

Oppi karttuu tekemällä ja kokeilemalla

Kokeilukulttuuri juurtuu käytännöiksi jo opintojen aikana, kun tutuksi tulevat alustat kuten DEMOLA, Y-kampus, TUTLABSmart Campus Innovation Lab (SCIL) ja Biomeditech. Entistä vahvempi yhteys perustutkimuksesta innovaatioihin linkittää korkeakoulun ja elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyötä ja edistää näin innovaatioiden kaupallistamista.

Sekä opetusmenetelmät että -teknologiat ovat opiskelijalähtöisiä: projektipohjainen ja kokemuksellinen oppiminen takaavat, että Tampere3 tarjoaa Suomen vetovoimaisinta korkeakoulutusta. Kampuskokemus laajenee fyysisen kampuksen jatkona digitaaliseksi kampuskokemukseksi, joka integroi kampuksia toisiinsa ja tukee kampusten välisiä opintoja virtuaalisilla oppimisympäristöillä.

Lisää vaihtoehtoja opiskelijalle

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä ja toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu ja opintojen hyväksiluku ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä tehostuu. Näin Tampere3 nopeuttaa myös opiskelijoiden valmistumista ja siirtymistä työelämään.

 

Tampereen korkeakouluyhteisön koulutusstrategia (pdf)