OPS-prosessi

OPS-prosessi

Opetussuunnitelmatyö käyntiin 9.6.

Tampere3:n opetussuunnitelmatyö käynnistyi starttitilaisuudella torstaina 9.6. klo 9-12.00 TTY:llä (salissa TB103). Tilaisuus oli avoin kaikille Tampere3:n korkeakouluyhteisön jäsenille. Siellä käytiin läpi yhteisen opetussuunnitelmatyön tavoitteita, periaatteita, aikataulua sekä toteutusta.

Käynnistyvä yhteinen suunnittelu mahdollistaa joustavien, monipuolisten ja laaja-alaisten sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen osaamisia yhdistävän koulutuksen. Tavoitteena on, että uudistuneet koulutukset ja opetussuunnitelmat käynnistyvät 1.8.2019.

Yhteinen koulutuksen suunnittelutyö on käynnistynyt kevään 2016 aikana työpajoissa.