Tietoa meistä

Tietoa meistä

Tampere3: Hyvinvoivan yhteiskunnan kehittäjä, moottori ja tulkki 

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Hanketta valmistellaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tampere3 on kehityksen moottori: Tampere3 tuottaa monialaisuutensa ja toimintakulttuurinsa ansiosta uusia läpimurtoja synnyttäviä ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.
Sen ytimessä on ihminen: Tampere3 on aktiivinen kansainvälinen ja kansallinen toimija, ja erityisesti tunnettu edistyksellisestä pedagogiikasta.
Kaupunki toimii tutkimusalustana: Tampere3 kiinnittää elinkeinoelämän ja tieteen toisiinsa tavalla, joka luo uutta suomalaisen osaamisen kysyntää eri puolilla maailmaa. 

Tampere3 hengittää ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän tahdissa. Elävässä laboratoriossa testaamme, kokeilemme, erehdymme ja oivallamme. Siellä käymme dialogia, kritisoimme, törmäytämme ja kestämme myös ristiriitoja.

 

Uudessa korkeakouluyhteisössä kohtaavat terveyden, tekniikan ja yhteiskunnan tutkimus, jossa merkityksellisiä ilmiöitä tarkastellaan inhimillisestä, taloudellisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Yhdistämme kaikki tutkimuksen tasot perustutkimuksesta aina soveltavaan tutkimukseen ja palvelukonsepteihin. Tampere3 tarjoaa avoimen areenan yhteentörmäyksille: teemme tiedettä, joka ammentaa käytännöstä sekä synnyttää huipputuloksia ja huippusovelluksia.Tampere3 on kohtaamisia ja globaalia oppimista

Me Tampere3:ssa teemme asioita ainutlaatuisesti: olemme monialainen, huippututkimusta ja juurevaa käytäntöä yhdistävä, luova ja edistyksellinen kokonaisuus. Olemme käytäntöjä muokkaava ja ravisteleva sivistysyliopiston ja ammattikorkeakoulun kokonaisuus, joka tarttuu ihmiskunnan ongelmiin sekä yhdistää ideat, ihmiset, tieteen, sovellukset ja elinkeinoelämän.

Olemme osiemme summaa suurempi. Löydämme tieteenalojen rajapinnoilta uusia mahdollisuuksia, joita kehitämme vuorovaikutteisesti yhdessä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.