Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Tampere3?

Tampere3 on valmistelunimi hankkeelle, jonka tarkoituksena on muodostaa Tampereelle uusi korkeakouluyhteisö. Yhteisöön kuuluvat Tampereen yliopisto (TaY), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

Miten ja milloin yhdistyminen tapahtuu?

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi (engl. Tampere University), joka harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa TAMKin pääomistajana. Uuteen yliopistoon siirtyvät yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus. Säätiöyliopistosta tulee Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja helmikuussa 2018, kun Tampereen kaupunki luovuttaa omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n 87 %:n osakekannan yliopistona toimivalle Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Mikä on Tampereen korkeakoulusäätiö?

Tampereen korkeakoulusäätiön (TKS) tarkoituksena on toimia tulevana säätiömuotoisena Tampereen yliopistona vuoden 2019 alussa voimaan tulevassa yliopistolaissa säädetyllä tavalla. Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin huhtikuussa 2017 ja sen ensimmäisen hallituksen nimittivät kesäkuussa säätiön sääntöjen mukaisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset. Joulukuussa 2017 voimaan tulleen siirtymälainsäädännön mukaisesti yliopistojen hallitukset nimittivät TKS:n hallituksen uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukseksi.