Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4.2017. Tampereen korkeakoulusäätiö toimii vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä soveltavaa tutkimusta ja elinkeinoelämää palvelevaa kehitystoimintaa. Säätiön tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä ihmiskunnan ja ympäristön eduksi.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirja (pdf)
Säätiön säännöt (pdf)

Säätiön perustajat

Suomen valtio, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kaupan Liitto, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö, Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Pirkanmaan liitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Punainen Risti, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Tampereen kauppakamari, Tampereen Kauppaseura, Tampereen kaupunki, Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen Teknillinen Seura, Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö, Tekniikan Akateemiset, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Väinö Tannerin säätiö sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Säätiön hallitus


Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset nimittivät Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen 20.6.2017. Hallitus aloitti työnsä elokuussa 2017.

Helmikuun 2018 alussa Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus aloitti yhdistyvien yliopistojen nimittämänä uuden säätiömuotoisen Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksena.

Hallituksen jäsenet ovat:

Puheenjohtaja Marja Makarow, FT, professori, johtaja, Biokeskus Suomi
Varapuheenjohtaja J.T. Bergqvist, TkT, konsernijohtaja, Huurre Group Oy
Liisa Husu, VTT, professori, Örebron yliopisto
Lauri Lyly, työteknikko, pormestari, Tampereen kaupunki
Risto Nieminen, akateemikko, TkT, professori emeritus, Aalto-yliopisto
Pekka Puustinen, KTT, johtaja, asiakkuudet, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Linda Soikkeli, FT, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Siirtymäkauden hallitus päätti uuden säätiömuotoisen Tampereen yliopiston johtosäännöstä ja vaalisäännöstä 10.2.2018.

Johtosääntö (pdf)
Vaalisääntö (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf)

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) lausuntoa Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osaston ym. 7.3.2018 tekemän johtosääntöä koskevan kantelun johdosta. OKM on pyytänyt lausuntoa varaten uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukselta selvityksen.

Siirtymäkauden hallituksen selvitys 8.5.2018 (pdf)
Selvityksen liite (pdf)