Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4.2017. Tampereen korkeakoulusäätiö toimii vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä soveltavaa tutkimusta ja elinkeinoelämää palvelevaa kehitystoimintaa. Säätiön tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä ihmiskunnan ja ympäristön eduksi.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirja (pdf)
Säätiön säännöt (pdf)

Johtosääntö (pdf)

Säätiön perustajat

Suomen valtio, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kaupan Liitto, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö, Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Pirkanmaan liitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Punainen Risti, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Tampereen kauppakamari, Tampereen Kauppaseura, Tampereen kaupunki, Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen Teknillinen Seura, Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö, Tekniikan Akateemiset, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Väinö Tannerin säätiö sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Yliopistosäätiön hallitus

Konsistori nimitti 23.10.2018 uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

FT Ilkka Herlin, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Professori Jari Kinaret, Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi
Professori (emer.) Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto
Pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki
KTT Pekka Puustinen, strategiajohtaja, OP Ryhmä
Professori Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska
Yht. yo Iiris Suomela, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Hallitus järjestäytyy 14.12.