Tutkimus

Tutkimus

Tampere3 on kehityksen moottori

Yhteiskunnan haasteet ovat moniulotteisia: ne liittyvät mm. hyvinvointiin, muuttuvaan työhön, tasa-arvoon, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Ymmärrämme niihin liittyvän inhimillisen, sosiaalisen, teknologisen ja taloudellisen ulottuvuuden.

Tutkijoillamme on mahdollisuus tarttua ihmiskunnan kannalta merkityksellisiin ongelmiin, kuten kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, teollisen murroksen ja globalisaation mukanaan tuomiin ilmiöihin - ja ratkoa näitä ongelmia niiden oikeassa ympäristössä.

TKI-ketju lyhenee, kun yhteisön sisälle luodaan systemaattinen toimintatapa sovellusten ja kaupallistettavien innovaatioiden löytämiseksi jo käynnissä olevan tutkimuksen aikana.

 

Tartumme aikamme ilmiöihin

Uusi yliopisto yhdistää korkealaatuista perustutkimusta monitieteiseen ilmiöpohjaiseen ja soveltavaan tutkimukseen ja vastaa siten globaaleihin ja suomalaisen yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Esimerkkinä uudesta yhteisestä tutkimusalueesta on kiertotalouden tutkimus, jossa kohtaavat muun muassa aluetiede, yhdyskuntasuunnittelu, politiikan tutkimus, ja uusien teknologioiden tutkimus.

Yhdistämme samaan korkeakouluyhteisöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tieteellisestä tutkimuksesta soveltamiseen, kehittämispalveluihin ja innovaatioiden kaupallistumisen edistämiseen. Kytkemme vahvat ja kapeat osaamisalat toisiinsa uutta luoviksi kokonaisuuksiksi. Teemme työtä verkostoissa ja nopeiden kokeilujen kautta.

Tutustu Tampere3:ssa tehtäviin tutkimushankkeisiin

Kaupunki toimii tutkimusalustana

Tampere3 hengittää ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän tahdissa. Elävässä laboratoriossa testaamme, kokeilemme, erehdymme ja oivallamme. Siellä käymme dialogia, kritisoimme, törmäytämme ja kestämme myös ristiriitoja. Kaupungistuminen on megatrendi kaikkialla maailmassa: Kaupunkien ongelmia ratkaisemalla määrittyy myös ihmiskunnan tulevaisuus. Tampere3:n ratkaisut on mahdollista skaalata yleismaailmallisesti hyödynnettäviksi.


Research Strategy of Tampere University Community (pdf)

Tampereen yliopiston tutkimuskeskusten arviointi 2017 RAPORTTI (pdf)

Tutkimusinfrastruktuurit Tampere3ssa Kartoitus marraskuu 2017 RAPORTTI (pdf)