Kysymyksiä ja vastauksia kilpailusta

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailusta

Kysymyksiä ja vastauksia innovaatiokilpailusta

 1. Voiko opiskelijatiimi osallistua kilpailuun?
  Kilpailu on tarkoitettu Tampere3-korkeakoulujen tutkimusryhmille ja henkilöstölle. Opiskelijat voivat olla mukana korkeakouluvetoisessa hankkeessa, jos he ovat palkattuina ao. korkeakouluun.
 2. Voiko yritys osallistua kilpailuun?
  Yritys voi osallistua kilpailuun siten, että se toimii korkeakouluvetoisen hankkeen alihankkijana tai partnerina. Tampere3-kilpailulla ei voi suoraan rahoittaa yritystä tai jotain muuta kolmatta osapuolta.
 3. Millaista paikallisen elinkeinoelämän vaikutusta haetaan?
  Hankkeen aikana tai pian sen jälkeen syntyy uutta paikallista liiketoimintaa joko uudessa tai jo olemassa olevassa yrityksessä. Liiketoimintamahdollisuuden tulee olla kansainvälinen ja siinä tulee olla merkittävää kasvupotentiaalia.
 4. Toistetaanko Tampere3-kilpailu tulevaisuudessa?
  Ei ainakaan tässä muodossa.
 5. Tarvitseeko kilpailun 1. vaiheessa esittää budjettia?
  Kilpailun 1. vaiheessa riittää hankkeen laajuus euroina. Toisessa vaiheessa pyydetään sinne valituilta tiimeiltä tarkempi toimenpide- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Miten kilpailuhakemuksen käsittelyn luottamuksellisuus varmistetaan?
  Kilpailuhakemuksia tai tarkempia suunnitelmia ei julkaista. Ensimmäisessä vaiheessa hakemuksia käsittelevät korkeakoulujen henkilöt, joilla on omaan työhönsä ja siten myös hakemuksiin liittyvä salassapitovelvoite. Toisessa vaiheessa jatkoon meneviä hakemuksia käsittelee myös muutama elinkeinoelämän paikallinen edustaja, joiden kanssa tehdään tarvittaessa salassapitosopimus.