Tampere3:n tutkimus on monitieteistä

EL-TRAN-konsortio tutkii sähköjärjestelmien resurssien tehokkuutta

EL-TRAN-konsortio tutkii, miten sähköjärjestelmästä tehdään ilmastoneutraalimpi. Hanke selvittää, mitä resurssitehokas sähköjärjestelmä tarkoittaa, miten se toteutetaan, millaisia politiikka-ongelmia sen toteutuksessa kohtaamme ja kuinka lopulta ratkomme niitä. Konsortio selvittää myös, kuinka mitoitamme sähkönsiirtoverkkomme ja miten käytämme resursseja tehokkaammin.

Konsortiossa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Lue lisää 

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus.

Suomen Akatemian tutkimushanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Siinä ovat mukana Tampereen teknillinen yliopisto (signaalinkäsittelyn laitos) Tampereen yliopisto (yhteiskuntatiede), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Lue lisää

BioMediTech: kantasolututkimuksen edelläkävijä

Ihmisen varaosat on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisprojekti, jota isännöi molempien yliopistojen yhteinen instituutti, BioMediTech. Kantasolututkimusta on Tampereella tehty jo vuosia, mutta itse tutkimusohjelma on alkanut vuonna 2011. Tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia ja kehittää kantasoluteknologiaan perustuvia ratkaisuja sekä hoitovaihtoehtoja luutauteihin, neurologisiin sairauksiin sekä silmä- ja sydänsairauksiin. Teemme kansainvälisesti huipputason tutkimusta. Biomeditech on kantasolututkimuksen edelläkävijöitä – hoidettuja potilaita on yli 25, ja ryhmässä on tehty maailman laajimpia luupuutoshoitoja.

Lue lisää

DAC-hanke kehittää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kaupungistumista

DAC-tutkimushankkeessa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia asettavat muutospaineita kestävälle kaupunkisuunnittelulle, kiinteistökehittämiselle ja asuntomarkkinoille. Tavoitteena on tuottaa uusia asumis- ja täydennysrakentamisratkaisuja ja niihin tarvittavia vuorovaikutusmalleja. Dac-tutkimushankkeessa mallinnetaan väliaikaistiloihin, hybridiasumiseen ja joustavaan yhteistoimintaan perustuvaa kaupunkikehittämistä. Suunnittelun, designin ja arkkitehtuurin näkökulmasta tutkimuksen tavoitteena on kehittää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestäviä asumisen malleja, jotka vastaavat asukkaiden tarpeisiin ja ovat sovellettavissa erilaisissa kaupunkiympäristöissä.

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki on Suomen Akatemian vuosina 2016–2019 rahoittama Strategisen Tutkimuksen hanke. DAC-hankkeen toteuttavat tutkijat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Lue lisää