CardiomeDIC

CardiomeDIC

CardiomeDIC kerää tietoa sydämestä varmasti ja kustannustehokkaasti

CardiomeDIC on sydänkirurgian uusi optiseen havainnointiin perustuva menetelmä, jota voidaan hyödyntää avosydänleikkauksissa. CardiomeDIC on kustannustehokas ja varma keino saada mitattavaa dataa sydämestä analysoitavaksi.

CardiomeDICin takana on monitieteinen ja yrittäjähenkinen tiimi insinöörejä, lääkäreitä sekä tutkijoita. CardiomeDIC on uusien digitaalisten menetelmien pioneeri, joka haluaa ratkoa lääketieteellisen alan pitkäaikaisia haasteita. CardiomeDIC tekee yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Universitätsklinikum Giessen und Marburgin kanssa.

Maailmassa tehdään vuosittain yli miljoona avosydänleikkausta. Määrä tulee kohoamaan tulevina vuosina elintason nousun myötä, minkä seurauksena myös sairaanhoidon kulut nousevat. CardiomeDICin kehittämän menetelmän avulla voidaan kuitenkin saavuttaa kustannushyötyjä sekä auttaa lääkäreitä tekemään potilaan kannalta parhaat päätökset.

cardiomeDIC
Kuortaneenkatu 2 , 00510 Helsinki, Finland
+358 4070 44344, sven.curtze (at) tut.fi
+358 4084 90132, mikko.hokka (at) tut.fi