W2E

W2E

W2E yhdistää terveystiedot eri lähteistä

Onko IT-tiimisi rajallinen? Eikö auktorisointi ole kovin tuttua? Terveystiedon integrointi ei tulisi olla terveyshuollon yritysten tai järjestöjen ydinliiketoimintaa. W2E (Wellness Warehouse Engine) tarjoaa kuluttajalle yleisimmissä päätelaitteissa toimivan, miellyttävän auktorisointportaali-aplikaation, joka yhdistää tämän omalla suostumuksella henkilön terveystiedot eri lähteistä. Ohjelmisto noudattaa vuonna 2018 voimaan astuvan, luottamuksellisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvän EU:n tietosuoja-asetuksen tiukkenevia määräyksiä.

W2E:n keräämää ja suodattamaa tietoa on helppoa analysoida ja visualisoida edelleen muissa sovelluksissa. ”Laitteista riippumaton, keskitetty terveystietojen kerääminen eri tietolähteistä on huikean arvokasta dataa sekä yksittäiselle kuluttajalle että muille yhteistyökumppaneille”, W2E:n Harri Honko toteaa.

https://w2e.fi

Harri Honko
harri.honko (at) w2e.fi
+358 40 5331437