Artikkeli

Artikkeli

Tampere3-hanke organisoidaan uudelleen

19.1.2017

Korkeakoulut ovat sopineet Tampere3-hankkeen uudelleenorganisoimisesta. Tavoitteena on uuden korkeakoulukonsernin toiminnan käynnistys 1.1.2019.

Hanketta johtamaan perustetaan johtoryhmä, jonka puheenjohtajaksi tulee TaY:n hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo ja jäseniksi TTY:n rehtori Mika Hannula sekä TaY:n vararehtori Harri Melin ja TAMKin varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen. Johtoryhmän ensimmäisenä tehtävänä on valmistella Tampere3-hankkeen tiekartta sekä muodostaa uusi hankeorganisaatio.

Hankkeelle perustetaan lisäksi strateginen ohjausryhmä, johon kuuluvat kaikkien korkeakoulujen hallitusten puheenjohtajat ja rehtorit. Strateginen ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, arviolta 2-3 kertaa vuodessa.

Lisätietoja:

Rehtori Liisa Laakso Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 3600, rehtori@uta.fi  

Rehtori Mika Hannula, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 0400 331838, mika.hannula@tut.fi

Rehtori Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu, puh. 050 524 6525, markku.lahtinen@tamk.fi


Korkeakoulujen omat tiedotteet:

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen ammattikorkeakoulu