Artikkeli

Artikkeli

Arvon uudet tilat kannustavat tutkijoita yhteistyöhön

27.3.2017
– Micro-CT-laitteistolla eli röntgensäteitä käyttävällä materiaalien ja kudosten 3D-kuvantamislaitteistolla näemme näytteen sisään ja pystymme analysoimaan sen rakenteen jopa alle millimetrin tuhannesosan tarkkuudella, Jari Hyttinen kertoo.

– Micro-CT-laitteistolla eli röntgensäteitä käyttävällä materiaalien ja kudosten 3D-kuvantamislaitteistolla näemme näytteen sisään ja pystymme analysoimaan sen rakenteen jopa alle millimetrin tuhannesosan tarkkuudella, Jari Hyttinen kertoo.

TTY:n lääketieteellisen tekniikan professori Jari Hyttinen johtaa yhtä Ihmisen varaosat -ohjelman kahdeksasta tutkimusryhmästä Tampereen yliopistojen yhteisessä BioMediTech-instituutissa. Tutkimusryhmä työskentelee nyt Arvo-rakennuksen uusissa tiloissa Kaupin kampuksella.

Hyttisen noin 25 henkilön tutkimusryhmä kehittää metodeja ja työkaluja biologisten ja fysiologisten järjestelmien kuvantamiseen ja analysointiin. Tutkimustuloksia sovelletaan erityisesti kantasolupohjaisten kudosten ja biomateriaalien kehittämisessä.

– Arvoon muutto oli järkevää, sillä sinne muuttivat myös tärkeät Tampereen yliopistossa toimivat yhteistyökumppanimme, eli BioMediTech ja lääketiede, Hyttinen toteaa.

Lääkärinkadun Arvo-rakennus vihittiin käyttöön lokakuussa 2016 ja se kokoaa Tampereen yliopiston lääketieteen, biotieteiden ja terveystieteiden tutkijat saman katon alle, mutta tiloja käyttävät myös Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

– Uudesta Arvosta saimme myös laboratoriotilat, jotka vastaavat paremmin nykyisiä toimintojamme ja joissa yhteistyö BioMediTechin soluryhmien kanssa on huomattavasti helpompaa, Hyttinen sanoo.

Tavoitteena Arvoa suunnitellessa ja rakennettaessa oli innostava oppimisympäristö ja tilat on ryhmitelty toimintojen mukaan, esimerkiksi tietynlaiset laboratoriotyöt on keskitetty tiettyyn kerrokseen. Hyttisen mukaan Arvon tilaratkaisut ovat yleisesti onnistuneita, ja niillä on selkeä lisäarvo tutkimuksen ja ennen kaikkea tutkimusyhteistyön kannalta.

– Tilat ovat vaikuttaneet selkeästi positiivisesti yhteistyöhön sekä tutkimusryhmän sisällä että etenkin eri tutkimusryhmien välillä. Saimme Arvossa naapureiksi uusia tutkimusryhmiä, joiden kanssa olemme jo alkaneet viritellä uusia yhteistyökuvioita.

Kaupin kampuksen ja koko sairaala-alueen kehittäminen on yksi Tampereen kaupungin suurimmista kehitysprojekteista. Kaupungin visioissa Kauppi nähdään terveysalan keskittymänä, jossa hoidon, opetuksen ja tutkimuksen ohella toimii runsaasti yrityksiä. Tampere3-korkeakouluyhteistyö edistää osaltaan vision toteutumista.

BioMediTech-instituutti

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston koulutus- ja tutkimusyhteistyö biotieteiden ja lääketieteellisen teknologian alalla alkoi jo vuosituhannen taitteessa. Yhteistyön tiivistyessä yliopistot perustivat vuonna 2011 yhteisen monitieteisen opetuksen ja tutkimuksen instituutin, jonka nimeksi tuli BioMediTech (BMT). BMT-instituuttiin kuuluu yhteensä lähes 30 TTY:n ja TaY:n tutkimusryhmää.

Tämän vuoden alusta BMT-instituuttiin kuuluva Tampereen yliopiston BMT-tieteenalayksikkö siirtyi osaksi TaY:n lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaa. TTY:n puolella tähän asti hajallaan sijainneet BMT-instituutin tutkimusryhmät muodostivat vuoden 2017 alusta oman tiedekunnan.

BioMediTechin Ihmisen varaosat -tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia ja kehittää kantasoluteknologiaan perustuvia ratkaisuja sekä hoitovaihtoehtoja mm. luutauteihin, neurologisiin sairauksiin sekä silmä- ja sydänsairauksiin.