Artikkeli

Artikkeli

Tampere3:n terveysseminaareista toteutuskelpoisia ideoita

13.4.2017
Health@Tampere3-seminaarisarja tarjoaa puheenaiheita ja ideafoorumin terveysalan tutkijoille, asiantuntijoille ja yrityksille.

Health@Tampere3-seminaarisarja tarjoaa puheenaiheita ja ideafoorumin terveysalan tutkijoille, asiantuntijoille ja yrityksille.

Tampere3 kokoaa yhteen terveysalan paikallisia asiantuntijoita ja yrittäjiä. Maaliskuun lopulla järjestetty toinen Health@Tampere3-seminaari tarjosi jälleen tilaisuuden verkostoitumiseen ja uusien tutkimusaiheiden suunnitteluun.

Health@Tampere3 on iltapäiväseminaarien sarja, joka kerää yhteen terveysalan tutkijoita ja asiantuntijoita ja vahvistaa Tampereen roolia täsmälääketieteen keskiössä. Ensimmäisessä Health@Tampere3-seminaarissa keskityttiin aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen. Toisen seminaarin teemana oli terveydentilan seuranta ja personoitu hoito.

Personoidun hoidon konseptin esitteli seminaarin puheenjohtaja, professori Jari Hyttinen Tampereen teknillisen yliopiston Biolääketieteen tekniikan tiedekunnasta. Hyttisen mukaan vanha käsitys yhdestä, kaikille sopivasta hoidosta on korvautumassa mukautetuilla diagnostiikan, hoidon, kuntoutuksen ja terveyden edistämisen palveluilla. Täsmälääketieteen tulevaisuus vaatii entistä tarkempaa käyttäytymistietoa.

TTY:n Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksen Jari Viik esitteli tapaustutkimuksina lapsuusiän astman arvioinnin sekä sepelvaltimotaudin, jotka Viikin tutkimusalalla liittyvät valvontaan ja personoidun hoidon fysiologisiin mittauksiin. Astma on yleisin lasten kroonisista sairauksista, joten objektiivisia ja tutkimukseen perustuvia mittauskeinoja tarvitaan, jotta luotettava diagnoosi voitaisiin tehdä yhä nuoremmille lapsille. Tätä uutta, koululaisiin ja sitä nuorempiin käytettävää tutkimusprototyyppiä tutkitaan kliinisesti Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, ja sen toivotaan hyödyttävän myös aikuisille tehtävää testausta.

Health@Tampere3-seminaarissa keskusteltiin myös fyysisen aktiviteetin ja varsinkin vähäisen liikunnan interaktiivisesta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. Käyttäytymisen tarkempi seuranta saattaisi tuottaa tehokkaan keinon kansanterveyden kohentamiseen sekä personoituun ja holistiseen terveyden ja hyvinvoinnin valmennuspalveluiden tuottamiseen. Etätyökaluja hyödyntämällä voitaisiin tehostaa itsevalvontaa, muuttaa käyttäytymistä ja jopa ehkäistä sairauksia.

Mielenkiintoinen mutta edelleen arka aihe on etähoitoteknologia. Tutkija Lina Van Aerschot Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta esitteli hoivarobottia, sen hyötyjä ja haittoja, sekä hoivakotien tulevaisuutta. Vaikka etäläsnäoloteknologia onkin äärimmäisen lupaavaa, helppokäyttöistä ja helposti saatavilla, robottien ei ole tarkoitus korvata ihmisiä hoitotyössä, vaan auttaa heitä.

TAMKin rehtori Markku Lahtinen, joka avasi seminaarin, ilmaisi innostuksensa yhteistyöstä kolmen korkeakoulun sekä Smart City  näkemyksen jakavien julkisten tahojen ja yritysten kanssa. Seminaaria sävyttivät runsaslukuiset ideat ja toteutuskelpoiset ratkaisut. Niistä riitti keskusteltavaa myös verkostoitumiskahvilassa, jossa tutkijat tapasivat edustajia muun muassa Movendokselta, VTT:ltä ja PulseOnilta.  

Seuraava Health@Tampere3-seminaari keskittyy syöpätutkimukseen, ja siihen kutsutaan lisää tutkijoita, yrityksiä ja organisaatioita terveysalalta.

Health@Tampere3 30.3.2017 aiheet ja alustajat

Health monitoring and personalized care

  • Introduction to the topics, Jari Hyttinen, TUT
  • Physiological measurements for monitoring and personalized care, Jari Viik, TUT
  • Interactive 24/7 monitoring of physical activity and sedentary behavior – an effective means for public health promotion, Harri Sievänen, The UKK Institute
  • Personalized wellness coaching over the web, Hannu Nieminen, Movendos
  • Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study), Jarmo Perttunen, TAMK
  • Behavioral informatics – motivation and opportunities via personal monitoring, Ilkka Korhonen, VTT & PulseOn
  • User perspective to care technology: a case of telepresence robot, Lina Van Aerschot, UTA
  • Academy of Finland calls related to topics

Teksti ja kuva: Andruta Ilie