Artikkeli

Artikkeli

Tampereen uuden yliopiston säätiö perustettiin

20.4.2017

Tampereen korkeakoulusäätiön on tarkoitus yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa TAMK:n omistajana. Syntyvän säätiöyliopiston nimeksi korkeakoulujen hallitukset esittävät Tampereen uutta yliopistoa (Tampere New University).

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajat allekirjoittivat torstaina Tampereen Raatihuonella säätiön perustamiskirjan ja hyväksyivät säätiölle säännöt.  Perustamiskirjan mukaan säätiön tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä ihmiskunnan ja ympäristön eduksi.

Säätiöyliopiston toiminta perustuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin yhdistelmiin. Lisäksi säätiöyliopisto harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.   

Allekirjoitustilaisuudessa avauspuheen pitäneen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Tampereella tehdään koko Suomen kannalta tärkeää uudistusta, joka tuo uutta ajattelua koko korkeakoulujärjestelmäämme.

– Yhdistämällä kahden yliopiston ja ammattikorkeakoulun voimat luodaan entistä monialaisempi, kansainvälisempi ja vaikuttavampi korkeakoulu, joka synnyttää uutta tietoa ja osaamista Suomen ja koko ihmiskunnan yhteiseksi hyödyksi, Grahn-Laasonen totesi.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kuvasi Tampere3-hanketta kaupungin merkittävimmäksi tulevaisuusinvestoinniksi:

– Tampereen menestys on aina rakentunut kovan osaamisen ja käytännön innovaatioiden perustalle. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteenalojen rajapinnoilla, ja myös tutkimuksen ja yritystoiminnan rajapinnoilla. Tampere 3mahdollistaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön tekemisen yhdistämisen tavalla, jollaista Suomessa ei ole ennen tehty.

Tampere3-hankkeen strategisen ohjausryhmän puheenjohtajan Kari Neilimon puhe (pdf)
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan Verna Rantalan puhe (pdf)
Pormestari Anna-Kaisa Ikosen puhe (pdf)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin
Verkkolähetys allekirjoitustilaisuudesta 20.4.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajajäsenet ovat: Suomen valtio, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kaupan Liitto, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö, Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Pirkanmaan liitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Punainen Risti, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Tampereen kauppakamari, Tampereen Kauppaseura, Tampereen kaupunki, Tampereen Suomalainen Klubi, Tampereen Teknillinen Seura, Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö, Tekniikan Akateemiset, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Väinö Tannerin säätiö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.


Teksti: Katja Ayres
Kuva: Jonne Renvall