Artikkeli

Artikkeli

Sidosryhmäjohtaja Päivi Myllykangas aluekehityksen johtotehtäviin, yhteistyö Tampere3:n kanssa jatkuu

18.5.2017

Päivi Myllykangas on työskennellyt huhtikuun alusta alkaen sidosryhmäjohtajana Tampereen yliopistossa. Sidosryhmäjohtajan tehtävänä on edistää Tampereen yliopiston varainhankintaa, alumnityötä sekä yrittäjyys- ja innovaatioympäristön kehittämistä kohti Tampere3-korkeakouluyhteisöä.

Kesäkuun alusta Myllykankaan työajasta 40 prosenttia suuntautuu Pirkanmaan liiton aluekehityksen johtotehtäviin. Tampere3-hankkeen osalta Tampere3:n strateginen johtoryhmä on antanut Myllykankaalle tehtäväksi laatia uuden yliopiston varainhankintastrategian.

Varainhankintastrategia on osa yliopistojen kolmatta tehtävää, jossa yliopistojen edellytetään olevan tiiviissä yhteistyössä toimintaympäristönsä ja sen sidosryhmien kanssa. Tampere3-hankkeen strategisen johtoryhmän puheenjohtajan Kari Neilimon mukaan Tampere3-korkeakoulujen yhteisessä visiossa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuoropuhelu ovat hyvin keskeisessä roolissa.

– Päivi Myllykankaalla on erinomainen osaaminen yhteistyöverkostojen rakentamisessa ja johtamisessa. Uskon, että nyt syntyvä yhteistyömalli Pirkanmaan liiton kanssa on hyödyllinen myös Tampereen uuden yliopiston yhteistyöverkostoja rakennettaessa, sanoo puheenjohtaja Kari Neilimo.

Keskeisimmät maakuntastrategiassa tunnistetut muutosilmiöt kuten yhteistyöstä elävät ekosysteemit, nuorten maakunta sekä paikallinen kasvu ja globaalit suunnat ovat teemoja, jotka vaikuttavat jo nyt.

– Oleellista on lähteä tekemään työtä tärkeissä verkostoissa avoimesti ja läpinäkyvästi yhdessä, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso.

Tulevaa rakennetaan ennakkoluulottomasti jo nyt.

– Tampere3-korkeakouluyhteisö ja maakuntauudistus ovat molemmat rohkeita ja ennakkoluulottomia uudistuksia, joiden vaikuttavuus ja merkittävimmät saavutukset tulevat todeksi vasta vuosien kuluttua, mutta niiden vaikutukset näkyvät jo nyt sekä kansallisesti että alueellisessa ekosysteemissä, jatkaa sidosryhmäjohtaja Päivi Myllykangas.

Lisätiedot:
Päivi Myllykangas
sidosryhmäjohtaja
+358407436417

@pivipamy


Teksti: Katja Kannonlahti
Kuva: Jonne Renvall