Artikkeli

Artikkeli

Yritysyhteistyö ja Tampere3 kiinnostivat kansainvälisellä henkilökuntavaihtoviikolla

15.6.2017
Henkilökuntavaihtoviikon osallistujat olivat kiinnostuneita Y-kampuksen konseptista ja yrittäjyyden ja yliopistojen yhteensovittamisesta.

Henkilökuntavaihtoviikon osallistujat olivat kiinnostuneita Y-kampuksen konseptista ja yrittäjyyden ja yliopistojen yhteensovittamisesta.

International Staff Week järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kolmen korkeakoulun yhteisvoimin. Kyseessä on Erasmus+-henkilökuntavaihtoviikko, jonka aikana Tampereen korkeakouluihin tutustuu yli 40 hallinnon edustajaa muista eurooppalaisista korkeakouluista.

Osallistujat ovat enimmäkseen kansainvälisten asioiden koordinaattoreita ja kirjastojen, urapalveluiden ja opintopalveluiden henkilökuntaa. Vaihtoviikkoon osallistuu myös kymmenisen henkilökunnan edustajaa kolmesta Tampereen korkeakoulusta.

– Viime vuonna Tampereen yliopisto (TaY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdistivät voimansa Staff Weekin järjestämiseen ja tänä vuonna mukaan tuli myös Tampereen teknillinen yliopisto (TTY). Nyt pääsimme siis järjestämään henkilökuntavaihtoviikon todellisessa Tampere3-hengessä, kertoo Laura Lalu, Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden koordinaattori.

Viikon ohjelmassa on korkeakoulujen toimintaan tutustumista, workshopeja, kampuskierroksia kaikilla korkeakouluilla sekä sosiaalista iltaohjelmaa, mm. saunomista Varalassa.

Yhdessä tekeminen luo uutta toimintakulttuuria

Kaikissa korkeakouluissa on järjestetty vastaavia tapahtumia ennenkin, TaY:lla vuodesta 2009 lähtien ja TAMKilla vuodesta 2008 lähtien. Myös TTY:llä on ollut kansainvälisyysviikkoja, mutta kaikilla korkeakouluilla on ollut vähän erilaisia tapoja niiden järjestämisessä. Nykyiselle kolmen korkeakoulun yhteiselle viikolle toivotaan jatkoa.

Tiina Nilsson, TAMKin kansainvälisten asioiden suunnittelija, kertoo tapahtumajärjestelyjen sujuneen mallikkaasti.

– Yhteistyö ja järjestelyt ovat sujuneet todella mutkattomasti. Osallistujilta on tullut positiivista palautetta pienistä yksityiskohdista, kuten huolellisesti suunnitelluista aikatauluista.

– Yhdessä työskentely toisten korkeakoulujen henkilökunnan kanssa on hyvä tapa rakentaa toimintakulttuuria Tampere3:n suuntaan, sanoo Annukka Hämäläinen, Kumppanuudet-yksikön koordinaattori TTY:ltä.

Tampere3 ja yritysyhteistyö kiinnostivat

Vaihtoviikon osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita Tampere3-hankkeesta ja siitä, minkälaisia mahdollisuuksia uusi yliopisto tuo korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Esimerkiksi kolmen korkeakoulun yhteinen Y-kampus oli monien mielestä kiehtova konsepti ja siitä kyseltiin paljon lisätietoa.

– Eräs osallistuja kertoi, että heidän korkeakoulussaan on meneillään vastaavanlainen projekti ja hän halusi vaihtaa yhteystietoja, jotta voisimme mahdollisesti tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä esimerkiksi opiskelijavaihdon merkeissä. Tällaisia keskustelunavauksia henkilökuntavaihtoviikko parhaimmillaan tuottaa, Nilsson sanoo.

Tampere3:n ja Y-kampuksen lisäksi osallistujat olivat kiinnostuneita Tampereesta ja Suomesta, koska maa koetaan eksoottisena ja Suomen koulutusjärjestelmää on hehkutettu ympäri Eurooppaa. Monet olivat kiinnostuneita näkemään, miten asiat täällä hoidetaan.

– Yrittäjyyden ja yliopistojen yhteensovittaminen tuntuu kiinnostavan erityisen paljon. Yrittäminen on ajankohtainen teema ihan joka puolella, Lalu sanoo.

Benchmarkkausta parhaimmillaan

Kansainväliset henkilökuntavaihtoviikot ovat toimiva tapa nähdä, miten asioita tehdään muualla ja miten toimintatapoja voisi kehittää omassa korkeakoulussa. Siksi Staff Weekin koordinaattorit kannustavatkin myös Tampereen korkeakoulujen henkilökuntaa lähtemään rohkeasti mukaan kansainvälisyysviikoille.

– Kun Tampere3:ssa halutaan nimenomaan parantaa kansainvälistä kilpailukykyä, niin sitä enemmän kansainvälinen yhteistyö ja benchmarkkaaminen on merkittävää, Hämäläinen toteaa.

– Toki lähtemisessä on haasteitakin, esimerkiksi opettajilla voi olla vaikeuksia saada sijaista vaihtoviikon ajaksi. Rakenteiden pitäisi tukea ja mahdollistaa vaihtoon lähtemistä paremmin. TAMKilla näin jo tehdäänkin, ja on hyvä, että teemme yhteistyötä ja saamme hyviä vaikutteita toisiltamme, Hämäläinen sanoo.


Teksti: Ida Vahtera
Kuva: Jonne Renvall