Artikkeli

Artikkeli

Tampere3-korkeakoulujen opiskelijavalinnat tehty

30.6.2017

Tampereen korkeakoulujen vuoden 2017 opiskelijavalinnat on tehty. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK), ja Tampereen yliopisto ja TAMK ylsivät kevään yhteishaussa maan suosituimpien korkeakoulujen joukkoon.


TTY:n hakijamäärä kasvoi 18 prosenttia

TTY:n syksyllä alkaviin opintoihin hyväksyttiin yli 1 300 uutta opiskelijaa. TTY:n diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin hakukohteisiin haki yhteensä 4 180 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 2 026. Viime vuoteen verrattuna hakijoiden määrä kasvoi 18 prosenttia.

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan hakukohteisiin hyväksyttiin yhteensä 808 opiskelijaa. Tekniikan maisteriohjelmiin Tampereelle ja Poriin hyväksyttiin yhteensä 223 opiskelijaa ja Turun konetekniikan ohjelmaan 32 opiskelijaa. Lisäksi jo aikaisemmin keväällä englanninkielisiin maisteriohjelmiin sekä englanninkieliseen kandidaatin tutkinto-ohjelmaan hakeneista yhteensä 224 sai opiskelupaikan.

Tampereen yliopistoon 2 000 uutta opiskelijaa

Tampereen yliopistossa (TaY) aloittaa syksyllä noin 2 000 uutta opiskelijaa. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon haki yhteensä 15 203 henkilöä. Myös TaY:n suomenkieliset maisterikoulutukset olivat haettavana yhteishaussa ja niihin hakeneet huomioiden kokonaishakijamäärä oli 16 874.

Yhteensä Tampereen yliopistoon valittiin yhteishaun kautta alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon noin 1 400 uutta opiskelijaa valintakokeen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Lisäksi suoraan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan valittiin 330 hakijaa suomenkielisiin maisterikoulutuksiin. Englanninkielisiin maisterikoulutuksiin saapuneista 1 117 hakemuksesta 222 johti opiskelupaikkaan. Näiden lisäksi noin 100 opiskelijaa sai paikan avoimien tai erillisten yliopisto-opintojensa perusteella tai siirtohaun kautta.

TAMK maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakouluun jätettiin kevään yhteishaussa 18 175 hakemusta ja uusia opiskelijoita hyväksyttiin 1 762. Hakijamäärältään TAMK on maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulun jälkeen. Kun hakijamäärään lasketaan myös kaikki yliopistoihin hakeneet, TAMK on neljän suosituimman korkeakoulun joukossa.

TAMKiin hakeneista 8 463 oli merkinnyt sen ykköskohteekseen. Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakeneiden määrä laski, mutta ensisijaisten hakijoiden osalta tapahtui jopa kasvua tai tilanne oli lähes muuttumaton viime vuoteen verrattuna.

Suosituimmat hakukohteet

TTY:n suosituimmat hakukohteet olivat tuotantotalous, arkkitehtuuri ja tietotekniikka, joihin tuli eniten ensisijaisia hakemuksia.

TaY:n suosituin hakukohde oli lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma. Seuraavaksi suosituimmat hakukohteet olivat kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, luokanopettajan koulutus sekä psykologian tutkinto-ohjelma.

TAMKissa sosiaali- ja terveysalan koulutus oli edelleen suosituin. Ylivoimaisesti eniten kiinnosti ensihoitajan koulutus ja seuraavaksi tulivat fysioterapeuttikoulutus, kätilökoulutus ja terveydenhoitajakoulutus.

Opiskelijavalintojen tulokset ovat nähtävissä hakijoille Oma opintopolku -palvelussa.
Lisätietoja opiskelijavalinnoista löytyy korkeakoulujen nettisivuilta.