Artikkeli

Artikkeli

3D-hanke finalistien joukkoon Euroopan komission kilpailussa

3.7.2017

TTY ja TAMK ovat mukana SASKY koulutuskuntayhtymän koordinoimassa 3D-tulostuksen hankkeessa, joka on valittu finalistien joukkoon Euroopan komission RegioStars Awards -kilpailussa. Hankkeesta hyötyvät niin oppilaitokset kuin Pirkanmaan pk-yrityksetkin.

RegioStars Awards -kilpailussa haetaan vuosittain alueellisen kehittämisen hyviä toimintamalleja ja nostetaan esiin innovatiivisia hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Finalistit valitsee riippumaton jury ja voittajat julistetaan palkintoseremoniassa Brysselissä 10. lokakuuta.

Tänä vuonna yksi finalisteista on Saskyn koordinoima hanke, jossa ovat vahvasti mukana myös Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Se on mukana kilpailukategoriassa, jonka teemana on pk-yritysten innovointia tukeva älykäs alueellinen erikoistuminen. 3D Boosti- ja 3D Invest -hankkeissa muodostettiin 3D Pirkanmaa -verkosto, jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saavuttaa uutta teknologiaa ja testata sen toimivuutta omassa tuotannossaan. Rahoitusta saatiin Pirkanmaan liiton EAKR-hanketuesta.

3D-tekniikan avulla yritykset voivat kehittää uusia innovaatioita ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksiaan. 3D Pirkanmaa -verkosto mahdollistaa yhden luukun periaatteella toimivan kumppanin yrityksille 3D-tulostukseen liittyvissä kysymyksissä ja tarpeissa. 3D-tulostukseen liittyviä kehityssuunnitelmia on tehty yli 30 eri yrityksen kanssa ja Pirkanmaa on kasvanut yhdeksi maan merkittävimmistä 3D-tulostusosaamisalueista.

– Hankkeet ovat auttaneet pk-yrityksiä tutustumaan käytännössä melko syvällisestikin 3D-tulostustekniikkoihin. Muutama yritys on ottanut käyttöön aktiivisesti tekniikkaa, joita hankkeissa on kokeiltu. Uusia yrityksiäkin on perustettu, kertoo hankkeessa mukana ollut tutkimuspäällikkö Jorma Vihinen TTY:n kone- ja tuotantotekniikan laboratoriosta.

Uudet laitteet hyödyksi tutkijoille ja yrityksille

TTY:llä panostettiin kahteen 3D-tulostusteknologiaan: suorakerrostukseen ja keraamien valokovetukseen altaassa.

– Näissä tekniikoissa on paljon tutkittavaa ja TTY:llä on jo ryhmiä, joilla on pitempiaikaista kokemusta aloilta. Panostus uuteen teknologiaan avaa yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisiin tutkimuksiin, Vihinen sanoo.

Hankkeen aikana hankittiin paljon uutta laitteistoa. Esimerkiksi TTY:lle saatiin suorakerrostusrobotti ja keraaminen 3D-tulostin. Laitteita hyödynnetään opinnoissa tehtävissä yritysyhteistyöprojekteissa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

– Suorakerrostukseen hankitut laitteet soveltuvat suurehkojen metallikappaleiden tekemiseen ja korjaukseen. Tekniikalla voidaan lisätä sopiva materiaali haluttuun paikkaan. Esimerkiksi kappaleeseen voidaan lisätä kulutusta kestävä piirre. Tällaisia kohteita on tehty muun muassa kaivosteollisuuteen laitteita valmistaville toimijoille sekä moottorivalmistajille.

– Keraamitulostin on teknisesti vaativiin sovelluksiin. Laitteistolla voidaan tulostaa tarkkoja ja tiiviitä keraamikappaleita. Tulostin soveltuu kohteisiin, joissa kulumiskestävyys, kovuus ja kemiallinen kestävyys sekä korkeat lämpötilat ovat tärkeitä, Vihinen kertoo.

Oppilaitosten yhteistyö tiivistyy entisestään

3D-tulostushankkeet ovat kehittäneet yritysyhteistyön lisäksi myös oppilaitosten toimintaa monella tavalla.

– Eri oppilaitosten välinen yhteistyö on lisääntynyt. 3D Invest- ja 3D Boosti -hankkeissa on Pirkanmaalle saatu hankittua hienoja laiteympäristöjä ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on muodostunut luonnolliseksi tavaksi toimia, Jorma Vihinen sanoo.

Myös TTY:n sisällä eri laboratoriot ja tutkimusryhmät ovat tiivistäneet yhdessä tekemistä.

– Kone- ja tuotantotekniikan laboratorion ja materiaaliopin laboratorion yhteistyötä on tehty pitkään, mutta hankkeiden myötä se on edelleen tiivistynyt. 3D-tulostustutkimuksiin liittyy aina laitetekniikka ja materiaalitekniikka. Yhdessä saamme tuloksia nopeammin aikaan.

Nyt kilpailuun osallistuvan hankkeen aihepiirissä yhteistyö jatkuu. Syksyllä alkaa kaksivuotinen ESR-hanke 3D In Designer. Siinä hankevastaava on TAMK ja muina osapuolina SASKY ja TTY. Hanke on suunnattu pk-yritysten suunnittelijoille.