Artikkeli

Artikkeli

Menestystä Tie 2.0 -kilpailussa

1.9.2017

Suomen tieyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa 31.8. jaettiin Tie 2.0 -kilpailun palkinnot. Ensimmäistä palkintoa ei kilpailussa jaettu, mutta jaettu toinen sija meni TAMKin ja TTY:n opiskelijaryhmille.

Kutsukilpailussa haastettiin alan oppilaitokset ideoimaan, millainen tie olisi, jos se keksittäisiin tänään. Kilpailu laittoi osallistujat miettimään tietä ennakkoluulottomasti ja ilman vakiintuneiden ratkaisujen painoa. Joukkueet miettivät muun muassa sitä, miten ja mihin nyt keksittävä tie tehtäisiin, miten ja millä sillä liikutaan sekä millainen sen rakenne, geometria ja materiaali olisi. Tuomariston mukaan esityksissä on aihioita jatkojalostamiseen, vaikkapa opinnäytetöinä tai laajempina tutkimushankkeina. Joukkueiden kilpailuvideot ovat katsottavissa Tieyhdistyksen nettisivuilla.

Urautuneet insinöörit -nimellä kilpaillut Tampereen ammattikorkeakoulun infrarakentamisen opiskelijoiden joukkue palkittiin jaetulla toisella sijalla. Joukkueeseen kuuluiviat opiskelijat Jani Saloniemi ja Veetu Helkiö sekä autotekniikan opiskelija Mikko Laitinen.

TAMKilaisten kanssa toisen sijan jakoi Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoiden joukkue nimeltä JoRMAT. Joukkueeseen kuuluivat Antti Pelho, Mikko Sauni, Tomi Koppana, Joel Heiska ja ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija Roni Juutinen.

 

Kuva: Suomen tieyhdistys ry