Artikkeli

Artikkeli

Säätiöyliopiston nimeksi esitetään Tampereen yliopistoa

14.9.2017

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle on esitetty, että uuden säätiöyliopiston nimeksi tulisi Tampereen yliopisto. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus ja kaikkien Tampereen korkeakoulujen hallitukset jättivät esityksen valiokunnalle 6. syyskuuta.

Uuden säätiöyliopiston nimeksi ehdotetaan Tampereen yliopistoa, englanniksi Tampere University, joka löytyy kaikkien nykyisten korkeakoulujen nimestä jossain muodossa. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden on näin jatkossakin helpompi tunnistaa korkeakouluyhteisö. Tällöin myös säilytetään pitkä perinne ja ansiot tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden osalta.

Uusi korkeakouluyhteisö tullaan lanseeraamaan uudelleen, mutta jo vakiintuneen nimen käyttö helpottaa merkittävästi yliopiston kansainvälistä löydettävyyttä, näkyvyyttä ja tunnettuutta esimerkiksi julkaisujen ja verkkonäkyvyyden osalta. Tampereen yliopisto eli Tampere University -nimeä on myös pidetty selkeänä, loogisena ja funktionaalisena.