Artikkeli

Artikkeli

Uusi yliopisto on sote-yliopisto

5.10.2017

Tampereelle syntyvä uusi yliopisto on todellinen sote-yliopisto, sanoo dekaani Tapio Visakorpi Tampereen yliopistosta.

– Kaikissa kolmessa korkeakoulussa sote on näkyvillä tutkimuksessa ja opetuksessa, lähtien sairaanhoitajaopetuksesta ja terveydenhoidontutkimuksesta aina TTY:n lääketieteellisen tekniikan tutkimukseen ja opetukseen. Täällä on edustettuna koko sote-maailman kirjo. Uusi yliopisto onkin hyvä partneri tulevalle sote-maakunnalle, jos vain asiat rakennetaan fiksusti, Visakorpi toteaa.

Visakorpi puhuu Tampereen uuden yliopiston ja maakunnan yhteistyöstä ja tutkimusmahdollisuuksista 6.10. Tutkimus sote-uudistamisen tukena -seminaarissa.

Yhteistyö vielä hypoteettista

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Tampereen tulevan korkeakouluyhteisön ja maakunnan yhteistyötä ja mahdollisuuksia tutkimustyölle on jo selvitetty Pirkanmaan maakuntauudistuksesta tehdyssä esityössä.

– Tällä hetkellä kyseessä on vielä hypoteettinen yhteistyö, sillä meillä ei ole vielä uutta yliopistoa eikä maakuntaakaan, Visakorpi sanoo.

Visakorven vetämässä työryhmässä pohdittiin opetuksen, tutkimuksen ja innovaation yhteistyötä maakunnassa. Työryhmä antoi suosituksia siihen, miten yliopistolle saadaan selkeä rooli maakunnassa opetuksen ja tutkimuksen saralla, erityisesti terveydenhoidon puolella.

Tutkijat käsiksi tietovarantoon?

Maakunta mahdollistaisi uudenlaista sote-tutkimusta. Visakorven mukaan maakunnalla on suuria tietovarantoja sekä sosiaali- että terveysalalla.

– Kysymys on siitä, voisivatko yliopistotutkijat päästä käsiksi tähän tietovarantoon. Se olisi mahdollisuus big data -analyysin tekemiseen ja lisäksi se loisi maakunnalle tiedolla johtamisen pohjaa, kun päätökset perustuisivat näihin tutkimustuloksiin.

Uusi maakuntamalli antaisi toteutuessaan paljon tällaisia mahdollisuuksia tutkimukseen.

Tietovarantojen tehokas käyttö avainasemassa

Juuri tietovarantojen parempaa hyödyntämistä tutkimuksessa toivoo myös dosentti Mark van Gils Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Tietovarannot ovat hänen mukaansa tieteen ja tutkimuksen Graalin malja.

– Toimiviin tietokoneohjelmiin ja päätöksentekoon tarvitaan oikea data. Tällä hetkellä tutkimuksen teossa hankalinta on datan käyttö. Vaatii paljon työtä saada tietty potilasmäärä kokoon tutkimuksia varten, ja heitä koskeva data on yleensä rajattu vain yhteen sairaalaan tai laboratorioon, van Gils sanoo.

– Jos haluaa olla varma, että tutkimus on validi monessa eri paikassa, siihen tarvitaan erilaisia datalähteitä eri sairaaloista ja laboratorioista. Tällä hetkellä datan saaminen, kehitystyö ja lopuksi testaaminen ja validointi jossain toisessa tutkimuksessa on todella pitkä prosessi.

Van Gilsin mukaan monessa tutkimuksessa on osoittautunut hankalaksi se, miten yliopistojen sisällä kehitetyt tuotteet saataisiin toimimaan ja käyttöön myös yliopistojen ulkopuolella. Toiveena on, että eri tahojen yhteistyö helpottuisi sote-uudistuksen myötä.

– Toivon, että sote-uudistuksen ansiosta olisi paremmat mahdollisuudet tehdä tutkimusta, joka yhdistää erilaisia datalähteitä ja näin myös nopeuttaisi koko tutkimusprosessia.

Tampereen hyvinvointikampus vuonna 2040

Kaupin kampuksella valmistellaan Tampereen hyvinvointikampus vuonna 2040 -tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on osoittaa ne keinot, joilla tutkimus voi tukea yhteiskunnallista muutosta. Kehittämispäällikkö Marco Roth Finnmedi Oy:stä kertoo, että tutkimusstrategian tarkoituksena on profiloida ja fokusoida kampuksella tehtävää huippututkimusta.

Työn pohjustamista varten haastateltiin yli 60 asiantuntijaa maailmalta ja Suomesta. Tavoitteena oli selvittää, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, mitkä ovat Kaupin kampuksen vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa ja miten kampukselle voitaisiin rakentaa menestynyt hyvinvoinnin ekosysteemi.

– Potentiaalia nähtiin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvässä osaamisessa, Roth kertoo.

– Asiantuntijat näkivät vahvuuksinamme terveyden, yhteiskuntatieteiden ja teknologian poikkitieteellisen yhteistyön sekä yhteistyön tulevan maakunnan kanssa.

Tutkimus sote-uudistamisen tukena. TUTKIMUKSELLA HYVINVOINTIIN 2040 -seminaari 6.10.


Teksti: Ida Vahtera
Kuva: Jonne Renvall