Artikkeli

Artikkeli

Tampereen korkeakoulusäätiö hakee näkemyksellistä muutosjohtajaa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi

10.11.2017

Nykyiset Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi säätiöyliopistoksi edellyttäen, että eduskunnan käsittelyssä oleva lainmuutos hyväksytään. Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen korkeakouluyhteisö, joka koostuu uudesta Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta, on Suomen merkittävin korkeakoulujen uudistushanke. Uudesta yliopistosta tulee maan toiseksi suurin. Korkeakouluyhteisössä opiskelijoita on 35 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4 400.

Korkeakouluyhteisö keskittyy tieteidenväliseen, yhteiskunnallisesti vaikuttavaan huippututkimukseen strategisilla vahvuusalueillaan yhteiskunta, terveys ja teknologia, uudistettuun kärkikoulutukseen joustavilla ammattikorkeakoulun ja yliopiston rajat ylittävillä opintopoluilla sekä ainutlaatuiseen sovellusosaamiseen kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Tampereen korkeakoulusäätiö hakee uudelle Tampereen yliopistolle rehtoria. Rehtorin valinnan jälkeen rekrytoidaan ensimmäisenä vararehtorina toimiva provosti rehtorin työpariksi.

Rehtorin tehtävänä on johtaa täysin uudenmuotoisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakouluyhteisön rakentamista ja sen edellyttämää kulttuurin uudistamista, edistää tutkimuksen kärkialojen yhteistyötä ja luoda monipuolinen verkosto opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja varainhankinnan tueksi.

Rehtorilta edellytetään

  • kokemusta merkittävän kansainvälisesti verkottuneen korkeakoulu-, tutkimus- tai innovaatioyksikön, julkisyhteisön tai suuren yrityksen johtajuudesta ja rakenneuudistuksen menestyksellisestä toteutuksesta
  • kokemusta toimia tehokkaasti kotimaisten ja kansainvälisten tutkimus-, koulutus, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden ja rahoittajien kanssa
  • sitoutumista monitieteisen, rajat ylittävän tutkimuksen edistämiseen, uudenlaisen oppimisen ja opetuksen kehittämiseen sekä yhteistyöhön yhteiskunnan eri sektorien kanssa
  • inspiroivaa ja osallistavaa opiskelija- ja henkilöstölähtöistä asennetta sekä erinomaisia kommunikaatiotaitoja
  • erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyvää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan, viimeistään elokuussa 2018. Tehtävä on 31.12.2018 saakka Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtajan tehtävä ja 1.1.2019 lähtien uuden yliopiston rehtorin tehtävä. Rehtorin tehtävä on 1.1.2019 alkaen nelivuotinen, ja se on jatkettavissa kerran.

Jätä hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 10.12.2017 rekrytointijärjestelmäämme. Hakuilmoituksen voi lukea myös TTY:n avoimet työpaikat -sivulta.

Rekrytointiprosessi on luottamuksellinen.

Lisätietoja antavat Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja professori Marja Makarow puh. 040 653 1133 ja HR-projektijohtaja Hanna Rinne puh. 040 849 0331.

Sen lisäksi että kiinnostuneita kutsutaan hakemaan tehtävää, voidaan rehtoriksi sopivasta henkilöstä tiedottaa vapaamuotoisella perustellulla ilmoituksella osoitteeseen .Tampereen korkeakoulusäätiö ja sen hallitus

Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4.2017. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset nimittivät 20.7.2017 Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen, joka järjestäytyi 4.7.2017 ja aloitti työnsä elokuussa 2017. Hallituksen tavoitteena on hyväksyä korkeakoulukonsernin strategia, johtosääntö ja uuden yliopiston rakenteen linjaus vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen jäsenet ovat:
Puheenjohtaja Marja Makarow, FT, professori, johtaja, Biokeskus Suomi
Varapuheenjohtaja J.T. Bergqvist, TkT, konsernijohtaja, Huurre Group Oy
Liisa Husu, VTT, professori, Örebron yliopisto
Lauri Lyly, työteknikko, pormestari, Tampereen kaupunki
Risto Nieminen, TkT, professori emeritus, akateemikko, Aalto-yliopisto
Pekka Puustinen, KTT, johtaja, asiakkuudet, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Linda Soikkeli, FT, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Tampere3:sen edelläkävijyyden erityispiirteet

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö, työnimeltään Tampere3, muodostaa eurooppalaisessa korkeakoulukentässä uuden, innostavan ja globaalisti vetovoimaisen tutkimus- ja oppimisympäristön.

Korkeakoulutuksen modernisointi. Tampere3 houkuttelee opiskelijoita uudistetulla opetuksella, joka varustaa heidät tulevaisuuden työelämän tarpeisiin yksilöllisillä oppiaineyhdistelmillä, kaksiportaisen tutkintorakenteen hyödyntämisellä, ja joustavilla ja tehokkailla siirtymillä ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä kumpaankin suuntaan. Tutkinto-ohjelmien sisältöjä uudistamalla saadaan läpäisyastetta nostettua sekä työelämään siirtymistä nopeutettua. Tavoitteena on Bolognan mallin tehokas soveltaminen, uudenlainen ja toteutustavaltaan kustannustehokas koulutusrakenne. Tampere3:ssa tutkimus ja opetus integroidaan toisiaan tukeviksi toiminnoiksi tutkimusyliopiston alkuperäisen mission mukaisesti.

Tutkimuksen kärkialat integroidaan. Uuden strategiset kärkialat ovat yhteiskunta, terveys ja tekniikka, jotka integroidaan toimimaan aidosti yhdessä. Integroitunut yliopisto pystyy kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, ohjaamaan resursseja tutkimuksen kärkialoille, sekä monipuolistamaan rahoituspohjaa. Yhteiskuntaamme uhkaavat haasteet kuten työelämän murros, kestävät energialähteet, ilmastonmuutos, syrjäytyminen ja maahanmuutto, julkiset palvelurakenteet, digitalisaatio ja tekoäly, sote-uudistus ja kestävyysvaje edellyttävät teknologisia ja sosiaalisia ratkaisuja. Yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden ja tekniikan tutkijoiden innovatiivinen yhteistyö mahdollistaa uudella tavalla haasteisiin vastaamiseen.

Tutkimuksesta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tampere3 kattaa T&K&I-toiminnot perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja palvelukonsepteihin, sekä kaupallistamiseen yrityskumppanien kanssa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa alustan yliopistotutkimuksen tuottamien keksintöjen hyötykäytön testaukselle. Saumaton T&K&I-yhteistyö tukee teknologisten, sosiaalisten ja palveluinnovaatioiden jalostamista työpaikoiksi ja liiketoiminnaksi.