Artikkeli

Artikkeli

Korkeakoulut yhdessä kehittämään uutta Hiedanrantaa

24.11.2017

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana yhteistyössä, jossa Hiedanrannan vanhasta teollisuusalueesta luodaan uusi asuinalue ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Uusien toimintamallien kehittäminen yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa luo mahdollisuuksia monialaiseen oppimiseen ja tutkimiseen.

Kevään 2018 aikana on tarkoitus luoda yhdessä Tampereen kaupungin kanssa toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat korkeakoulujen luontevan kiinnittymisen Hiedanrannan kehittämiseen. Tavoitteena on saada mukaan myös muita toimijoita: yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia.

Asukas kaupunkielämän keskiössä

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan varadekaani Liisa Häikiö tuntee Hiedanrannan Ketterä kaupunki -hankkeen kautta. Hiedanranta on yksi keskeinen tutkimusalue tässä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hankkeessa.

Hiedanranta – älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa

  • Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa.
  • Hiedanrantaan suunnitellaan koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle.
  • Alue toimii kokeilualustana uusille teknologioille ja menetelmille.
  • Lisätietoja Hiedanrannasta
 

− Hiedanrannassa kietoutuvat yhteen elämän kaikki osa-alueet, kuten tulevaisuuden työ, asuminen, palvelut ja liikkuminen. Tarkastelemme kaupunkielämän kokonaisuutta asukaslähtöisesti, kertoo Häikiö.

− Esimerkiksi digitalisaatio, ikääntyminen ja työn murros ovat isoja toisiinsa liittyviä kysymyksiä. Hiedanranta mahdollistaa näiden asioiden tarkastelun kokonaisvaltaisesti osana todellista tekemistä.

Uusi kaupunginosa on yksi Tampereen kaupungin keskeisiä kehittämiskohteita tällä hetkellä. Alue muodostaa kiinnostavan kokonaisuuden, jossa on mahdollisuus kokeilla ja tutkia tulevaisuuden älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja. Se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kaupungille, kaupunkilaisille, korkeakouluille ja muille toimijoille luoda yhteistyössä jotain ainutlaatuista.

− Hiedanranta on kansainvälisesti tosi kiinnostava tapaus. Vanhoja teollisuusalueita on paljon, ja monessa paikassa mietitään, mitä niille tehdään. Hiedanrannassa on lähdetty kunnianhimoisesti tekemään ja kokeilemaan. Siinä rinnalla suunnitellaan. Tuleva yhteistyö Tampere3-korkeakoulujen kanssa vahvistaa edelleen uuden tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tämä on kiinnostava piirre ja luulen, että kokonaisuudesta tulee hieno, arvioi Häikiö.

Lisätietoja

Professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan varadekaani Liisa Häikiö, , puh. 050 318 6095
DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki
Smart Society – älykkään yhteiskunnan kehittämisessä ainesta tutkinto-ohjelmaksi


Teksti: Sara Riihimäki
Kuva: Tampereen kaupunki, Sini Jussila