Artikkeli

Artikkeli

Tutkijoiden ja yritysten ”match making” – Health@Tampere3 yhdistää terveyden asiantuntijat

21.12.2017
Health@Tampere3-seminaarit ovat vuoden aikana koonneet yhteen terveyden ja tekniikan asiantuntijoita sekä akateemisesta että yritysmaailmasta.

Health@Tampere3-seminaarit ovat vuoden aikana koonneet yhteen terveyden ja tekniikan asiantuntijoita sekä akateemisesta että yritysmaailmasta.

Tulevan tamperelaisen korkeakouluyhteisön vahvuusalueita ovat terveys, tekniikka ja yhteiskunta. Näiden alojen tutkimusta tehdään jo erikseen kolmessa korkeakoulussa, mutta miten saattaa tuo tutkimus yhteen ja kehittää sitä vielä yhdessä eteenpäin?

Vastauksena tähän Tampere3-tutkimuspalveluiden kehittämisen työryhmä alkoi jo keväällä 2016 kehittää Health@Tampere3-seminaarisarjaa, joka olisi ”match making” kolmen korkeakoulun tutkijoiden ja toisaalta paikallisten yritysten kesken.

– Huomasimme, että emme oikeastaan edes tunne kaikkea sitä tutkimusta, jota Tampere3-korkeakouluissa tehdään. Tästä se yhteistyöajatus lähti, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Heinonen Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista.

Seminaareja yhdistäväksi aiheeksi valikoitui terveys, koska se on leikkauspisteenä kaikkien kolmen korkeakoulun välillä.

Terveys ja tekniikka aiheina

Vuoden 2017 aikana työryhmä järjesti kuusi Health@Tampere3-seminaaria, joiden aiheet vaihtelivat terveydenhuollon digitalisaatiosta syöpään. Joulukuun puolivälissä pidetyn viimeisen seminaarin aiheena oli ympäristön, terveyden ja hyvinvoinnin yhteys.

– Kaikissa seminaareissa yhdistyy terveys ja tekniikka, ja puhujat ovat tutkijoita Tampere3-korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä edustajia alueen yrityksistä, Heinonen kertoo.

– Olemme kutsuneet puhujia aiheiden mukaisesti, ja akateemisten puheenvuorojen lisäksi olemme halunneet myös yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden puheenvuoroja aiheeseen. Halusimme monenlaisia näkökulmia terveyden ja tekniikan aihepiireistä, sanoo Sanna Saarinen, tutkimusasiamies Tampereen teknilliseltä yliopistolta.

– Lisäksi olemme halunneet seminaareihin aina jonkin yhteiskunnallisen, kriittisen puheenvuoron, lisää Leena Rodriguez, hankeasiantuntija Tampereen yliopiston tutkimuspalveluista.

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhdistäminen

Health@Tampere3-seminaarien tarkoituksena on saattaa yhteen tutkimus ja työ- ja elinkeinoelämä.

– Varmasti yksi iso tavoite tässä on, että tutkijat ja yritykset löytävät toisensa myös jatkossa yhteisissä tutkimuksen kehittämisen hankevalmisteluissa ja rahoitushaussa, Heinonen sanoo.

Työryhmä toivoo, että seminaareista poikisi myös konkreettisia yhteistyökuvioita ja tutkimushankkeita.

– Hyvä esimerkki tällaisesta konkreettisesta yhteistyöstä on Kaupin kampuksella tehtävä tutkimus, jossa on jo myös yrityksiä mukana. Yhteistyön tuloksena Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ja Tampereen yliopistoon on otettu Hervannassa kehitettyjä laitteita kokeiluun, kertoo Mika Saarinen, tutkimusrahoituksen asiantuntija Tampereen yliopiston Kaupin kampukselta.

Rahoituksessa tärkeää yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Seminaarien aiheissa korostuvat korkeakouluyhteisön vahvuusalueet: terveys, tekniikka ja yhteiskunta. Seminaarien suunnitteluun vaikuttivat myös tutkimusrahoitushakujen ”kuumat aiheet”. Aiheiksi haluttiin sellaisia, joita rahoitetaan jo paljon.

– Moni rahoittaja korostaa nykyään yritysnäkökulmaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Onkin siis tärkeää, että rajapintaa yhteiskuntaan madalletaan sekä yhteistyötä yritysten ja muiden akateemisten toimijoiden välillä lisätään, Sanna Saarinen sanoo.

Tutkimukseen tutustumista matalalla kynnyksellä

Tutkijat ovat antaneet hyvää palautetta seminaareista ja mahdollisuudesta nähdä, millaista tutkimusta muissa korkeakouluissa tehdään ja mitä voitaisiin kenties tehdä yhdessä. Työryhmä haluaa jatkaa näiden mahdollisuuksien järjestämistä yleisöluentojen ja seminaarien muodossa.

– Ajatuksena olisi jatkaa tämän aiheen parissa järjestämällä ensin yleisöluentoja, joissa kolmen korkeakoulun tutkijat, opettajat ja opiskelijat pääsisivät matalalla kynnyksellä tutustumaan, millaista tutkimusta missäkin tehdään, Rodriguez sanoo.

– Lisäksi kehitämme seminaareja niin, että tutkijat pääsevät mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Panostamme myös enemmän siihen, että tutkijoilla on mahdollisuuksia verkostoitua seminaarien aikana, Rodriguez lisää.

Tutkimuspalvelut puhaltavat yhteen hiileen

Työryhmä on tehnyt yhteistyötä jo ennen seminaarejakin, ja paljon työtä on vielä edessä.

– Tampere3:ssa meidän pitäisi vuoden 2018 alusta tehdä jo kiivaasti yhteistyötä ja hioa prosesseja yhdenmukaisiksi, vaikka uusi korkeakouluyhteisö syntyy vasta 2019, Sanna Saarinen kertoo.

– Tämä on hyvä esimerkki Tampere3:n mahdollisuuksista, sillä me olemme lähteneet liikkeelle yhteistyöllä ja tekeminen edellä, eikä ensin mietitty kauheasti omissa poteroissa. Tämä yhteistoteutus on syntynyt omilla resursseillamme ja tahtotilasta tehdä yhteistyötä, Heinonen kertoo.

Health@Tampere3-työryhmään kuuluvat Sanna Saarinen (ylh. vas.), Tarja Heinonen, Leena Rodriguez (alh. vas.) ja Mika Saarinen sekä kuvasta puuttuva Tuukka Pöyry.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Leena Rodriguez,
Tarja Heinonen,
Sanna Saarinen,
Mika Saarinen,
Tuukka Pöyry,


Teksti: Ida Vahtera
Kuvat: Jonne Renvall