Artikkeli

Artikkeli

Korkeakouluvision toimeenpano käynnistyy, Tampere3 vahvasti edustettuna työryhmissä

29.1.2018

Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpano käynnistyy. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vision toimeenpanoa koordinoivan johtoryhmän ja viisi valmisteluryhmää. Valmistelussa on vahva tamperelaisedustus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun. Laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa työstetty visio julkaistiin lokakuussa 2017. Vision mukaan Suomen menestystarina perustuu tulevaisuudessakin sivistykseen ja osaamiseen. Tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostettaisiin yhteiskunnassa nykyistä huomattavasti enemmän.

Vision tiekartan toimeenpanoa valmistelemaan on asetettu johtoryhmä sekä viisi temaattista valmisteluryhmää, joiden nimet heijastelevat vision tavoitteita: 1) Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.

Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet –valmisteluryhmässä on mukana rehtori Markku Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena -valmisteluryhmässä dekaani Heli Harrikari Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt -valmisteluryhmässä rehtori Mika Hannula Tampereen teknillisestä yliopistosta. Lisäksi vision toimeenpanon johtoryhmässä on mukana Professoriliiton puheenjohtaja, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Osa vision tavoitteita edistävistä kehittämistoimenpiteistä käynnistetään välittömästi. Valmisteluryhmien tehtävänä on valmistella omien teemojensa osalta näitä toimenpiteitä eteenpäin vievä kehittämisohjelma. Lisäksi ryhmien tehtävänä on laatia omasta teemastaan vision tavoitteisiin vievä tiekartta, joka tunnistaa, vaiheistaa ja aikatauluttaa pidemmän aikavälin toimenpiteitä ja tukimuotoja vuoteen 2030.

Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt -valmisteluryhmän tehtävänä on tunnistaa hyviä käytäntöjä ja käynnistää kehittämistoimenpiteitä korkeakoulujen työ- ja opiskeluhyvinvoinnin vahvistamiseksi.

– Yliopisto on yhteisö, johon kuuluvat henkilökunta ja opiskelijat. Koko yhteisön hyvinvoinnille on mielestäni tärkeää, että kaikkien päämäärä on yhteinen. Keinoista, miten yhteiseen päämäärään päästään, on hyvä käydä avointa keskustelua. Hyvään johtamiseen kuuluu avoimuus, aito vuorovaikutus, johdonmukaisuus ja luotettavuus, toteaa valmisteluryhmään kuuluva rehtori Mika Hannula.

Valmisteluryhmien toimikausi on vuosi 2018. Ryhmät järjestäytyivät maanantaina 29. tammikuuta pidetyssä ryhmien yhteistapaamisessa.