Artikkeli

Artikkeli

Monitieteinen Twitter-tutkimus yksiin kansiin

1.2.2018
Jari Jussila (vas.) ja Pekka Isotalus paitsi tutkivat ja kouluttavat Twitterin käyttöä, he ovat myös itse aktiivisia keskustelijoita Twitterissä. Kirjan myötä hyvin alkanut yhteistyö on saanut jatkoa yhteisen tutkimushankkeen muodossa.

Jari Jussila (vas.) ja Pekka Isotalus paitsi tutkivat ja kouluttavat Twitterin käyttöä, he ovat myös itse aktiivisia keskustelijoita Twitterissä. Kirjan myötä hyvin alkanut yhteistyö on saanut jatkoa yhteisen tutkimushankkeen muodossa.

Ensimmäinen suomenkielinen Twitterin tutkimusta käsittelevä kirja Twitter viestintänä – Ilmiöt ja verkostot on juuri ilmestynyt. Kirjan toimittajien ja artikkelien kirjoittajien joukossa on kahdeksan Tampereen korkeakoulujen tutkijaa ja opettajaa.

Twitter viestintänä -kirja kokoaa yhteen kattavasti suomalaista Twitter-tutkimusta ja arvioi suositun yhteisöpalvelun yhteiskunnallista merkitystä eri näkökulmista. Kirjan ovat toimittaneet puheviestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta, tutkijatohtori Jari Jussila Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä yliopistonlehtori Janne Matikainen Helsingin yliopistosta.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalisen median tutkijoille ja kouluttajille sekä viestinnän asiantuntijoille. Kirja toimii kuitenkin kenelle tahansa hyvänä perehdyttäjänä Twitterin maailmaan.

– Kirjassa kuvataan Twitterin käytön lainalaisuuksia eli muun muassa käyttötapoja, käyttömahdollisuuksia ja myös käytön rajoituksia. Twitter tuo uudenlaisia piirteitä viestintään, sillä siinä yhdistyy vuorovaikutuksen ja joukkoviestinnän näkökulmat, kertoo Pekka Isotalus.

Suosittu tutkimuskohde

Twitterissä on noin 330 miljoonaa käyttäjää. Se ei kuulu käyttäjämäärällä mitattuna kaikkein suosituimpiin sosiaalisen median palveluihin – esimerkiksi Facebookissa on käyttäjiä moninkertaisesti.

Twitter on kuitenkin kansainvälisesti suosittu tutkimuskohde, ja sitä on tutkittu Suomessakin paljon. Syynä tähän on Twitterin avoimuus: viestintä on julkista, ja kuka tahansa käyttäjä voi seurata ketä tahansa käyttäjää ilman hyväksymiskäytäntöä. Twitterin yhteiskunnallinen merkitys syntyy matalasta kynnyksestä olla vuorovaikutuksessa ennestään tuntemattomien kanssa.

– Twitter on merkittävä sosiaalinen media, sillä siellä ovat hyvin edustettuna poliitikot, liike-elämän vaikuttajat, toimittajat, urheilijat ja yhteiskunnallisesti aktiiviset kansalaiset, kertoo Jari Jussila.

– Se on oiva paikka verkostojen tutkimukseen ja maailman jäsentämiseen verkostojen kautta. Jos halutaan selvittää, miten viesti kulkee ja ketkä viestiä välittävät, siihen Twitter on hyvä media, Jussila jatkaa.

Kirjoittajia kaikista Tampere3-korkeakouluista

Kirja koostuu 14 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat pääsääntöisesti sosiaalisen median tutkijoita ja opettajia suomalaisista yliopistoista ja korkeakouluista. Tampere3-korkeakouluista on kirjoittajina Isotaluksen ja Jussilan lisäksi seuraavat tutkijat tai opettajat: Yliopettaja Mika Boedeker (TAMK), professori Nina Helander (TTY), tutkija-opettaja Jaana Kuusipalo (TaY), väitöskirjatutkija Laura Paatelainen (TaY), yliopistonlehtori Iiris Ruoho (TaY) ja tutkijatohtori Vilma Vuori (TTY).

Artikkelit käsittelevät Twitterin tutkimusta monen eri tieteenalan näkökulmasta. Kirjan toimittajista Isotalus edustavaa humanistista tutkimusta, Jussila tekniikan alan tutkimusta ja Matikainen yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Kaikkien artikkeleiden yhdistävä näkökulmana on se, että Twitter nähdään ensisijaisesti viestinnän välineenä.

Seminaarista kirjaksi

Twitter viestintänä -kirja sai alkunsa tammikuussa 2016 Tampereen yliopistossa pidetyssä seminaarissa. Seminaari oli Isotaluksen johtaman Live-tviittaaminen vaalikeskusteluissa -tutkimusprojektin loppuseminaari. Siellä kuultiin esitelmiä muistakin Twitteriä käsittelevistä tutkimuksista.

– Moni seminaariin osallistuja totesi, että näistä esitelmistä saisi hyvän kirjan. Suurin osa artikkeleista pohjautuukin seminaarissa pidettyihin esityksiin, kertoo Isotalus.

Kirja oli tekeillä kahden vuoden ajan. Twitterin rytmi on kuitenkin todella nopea, sillä tviitin sanotaan elävän vain muutaman minuutin ajan, ja teknisiä uudistuksia tulee palveluun jatkuvasti. Esimerkiksi tviitin merkkimäärä ja tviittiin vastaaminen ovat muuttuneet kirjan tekemisen aikana.

Yhteistyö jatkuu

Isotaluksella on vankka kokemus viestinnän alan yleistajuisten kirjojen tekemisestä. Jussilalle kokemus on uusi.

– Monitieteisen kirjan tekeminen on ollut palkitsevaa ja opettavaista. On ollut hieno kokemus päästä avaamaan Twitterin maailmaa laajasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kuvailee Jussila.

Kirjan myötä hyvin alkaneelle yhteistyölle on luvassa jatkoa. Isotalus ja Jussila ovat saaneet rahoituksen pörssijohtajien Twitter-viestintää tutkivalle hankkeelle.


Teksti: Sara Riihimäki
Kuva: Jonne Renvall