Artikkeli

Artikkeli

Digimyrsky täydennyskoulutuksessa

14.2.2018
Timo Reunanen näkee, että metalliteollisuudessa olisi kysyntää ammatilliselle täydennyskoulutukselle, mutta myös kieliopinnoille sekä markkinointiin ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyvälle lisäkoulutukselle.

Timo Reunanen näkee, että metalliteollisuudessa olisi kysyntää ammatilliselle täydennyskoulutukselle, mutta myös kieliopinnoille sekä markkinointiin ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyvälle lisäkoulutukselle.

Kaksivuotisessa Digimyrsky-hankkeessa luonnosteltiin modernia toimintamallia Tampere3:n täydennyskoulutuspalveluille yhdessä alueen yritysten kanssa. Tulevaisuudessa täydennyskoulutusta tarjotaan verkossa yhden luukun periaatteella.

Miltä kuulostaisi mahdollisuus osallistua ajasta ja paikasta riippumattomaan koulutukseen ja hankkia juuri omaa ammattitaitoa täydentävää osaamista? Tai hyötyisikö työpaikkanne kenties verkkopalvelusta, josta löytyisi helposti ja nopeasti vastauksia työpäivän aikana esille nouseviin kysymyksiin?

Tampere3:n täydennyskoulutuspalveluille on hahmoteltu muun muassa tämän suuntaisia palveluita kaksivuotisessa Digimyrsky-hankkeessa. Vuoden 2017 lopussa päättyneessä hankkeessa luotiin täydennyskoulutukselle nykyaikaiset verkkopalvelu-, oppimis- sekä kumppanuusmallit.

– Hanke oli haastava, sillä siihen osallistui kolme tavallaan keskenään kilpailevaa korkeakoulun täydennyskoulutuspalvelua, myöntää projektipäällikkö Helena Tirronen TAMKista.

Helpotusta haasteelliseen työhön toivat ESR-rahoitus, joka takasi valmistelutyölle hyvät resurssit, sekä 26 yrityksestä koottu Digi Fellow -kumppanuusverkosto. Mukaan lähti yrityksiä, jotka olivat innostuneita oppimaan digitalisaatiosta ja halukkaita kehittämään korkeakoulujen täydennyskoulutusta.

– Heillä oli halu tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yritykset toivoivat eritoten erilaisia asiantuntijapalveluita ja kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyössä on keskeistä, että se hyödyttää yritysten liiketoimintaa, Tirronen toteaa.

Vientiyritys toivoo täsmäkoulutusta

Yksi kumppanuusyrityksistä oli keskisuuri metalliteollisuusyritys Ata Gears Oy, joka työllistää noin 180 henkilöä. Markkinointipäällikkö Timo Reunanen toteaa, että paikallisesti toimivalle vientiyritykselle oli miltei itsestään selvää olla mukana tämän kaltaisessa hankkeessa.

– Näemme korkeakoulujen yhdistymisen pelkästään positiivisena asiana. Osaamispainotteisempi koulutus niin tutkintokoulutuksessa kuin täydennyskoulutuksessa on myös hyvä juttu, Reunanen toteaa.

Jo ennen Digimyrskyä Tampereen teknillinen yliopisto on ollut Ata Gearsille tärkeä kumppani, jonka kanssa yrityksellä on ollut yhteisiä hankkeita. Ata Gears on myös tarjonnut harjoittelu- ja diplomityöpaikkoja TTY:n opiskelijoille.

– Toivoisin, että pääsisimme täydennyskoulutuspalveluidenkin kanssa aitoon yhteistyöhön, jossa työntekijät voisi vapaasti poimia omaa osaamista tukevia kursseja. Tämän lisäksi voisi tietenkin olla myös koulutuskokonaisuuksia.

Projektijohtaja Helena Tirronen kertoo hankkeen tavoitteena olleen, että niin yrityksissä kuin korkeakouluissa opittaisiin uutta.

Täydennyskoulutusta yhdestä osoitteesta

Digimyrskyn tiimoilta järjestettiin kahden vuoden aikana yhteensä 15 kehittäjätapaamista, webinaaria, seminaaria ja luovuuspajaa. Projektipäällikkö Helena Tirronen kertoo, että esimerkiksi hankkeen aloitus- ja loppuseminaarit houkuttelivat mukaan lähes sata osallistujaa.

– Kehittäjätapaamisissa lähtökohtana oli palvelumuotoilu. Halusimme kuulla, mitä ja miten yrityksissä halutaan opiskella työn ohella. Tilaisuudet ovat auttaneet miettimään modernia työn ohessa oppimista sekä omia palveluitamme, Tirronen kertoo.

Keskeinen osa tulevaisuuden täydennyskoulutusta on yksi, yhteinen verkkopalvelu. Tirronen kertoo, että yritykset odottavat palvelulta omiin tarpeisiin soveltuvaa tietoa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta.

– Tavoitteena on nyt yksi luukku verkossa. Tarvitsemme nettisivuston, joka kokoaa kaiken täydennyskoulutuksen ja jossa on käyttäjäprofiloitua sisältöä.

Hankkeessa luotiin myös asiakkuusmalli, jossa huomioitiin yritysten toiveita esimerkiksi sopimusten ja hinnoittelun osalta. Tavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta jatkossa palvelu edellä, ei korkeakoulu edellä.

”Parasta oli paikallinen verkosto”

– Hankkeen paras anti oli paikallinen yhteistyöverkosto – laajemmat yhteydet korkeakoulumaailmaan ja digitalisaation asiantuntijoihin. Saimme kumppaneita, joiden kanssa on jatkettu keskusteluja myöhemminkin, kertoo Timo Reunanen Ata Gearsista.

Markkinointipäällikkö toteaa, että verkostoon osallistuminen tarjosi perinteiselle teollisuusyritykselle runsaasti vinkkejä digitalisaatioon ja markkinointiin. Digimyrskyn aikana järjestettiin neljä digitalisaatioon liittyvää webinaaria, joiden aiheet vaihtelivat työyhteisön kehittämisestä sosiaaliseen mediaan ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

– Osallistuimme webinaareihin täältä konttorilta, Reunanen kertoo.

Hankkeen sivutuotoksena syntyikin webinaariopas korkeakoulujen omaan käyttöön. Opas sekä hankkeen muita tuloksia ja materiaaleja julkaistaan Digimyrskyn sivuilla helmi-maaliskuussa.


Teksti: Sabina Mäki
Kuvat: Tiina Suvanto