Artikkeli

Artikkeli

Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 julkaistu – Tampere3 näyttää esimerkkiä

21.3.2018

Maaliskuussa julkaistu Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 antaa kaksi uutta suositusta 10-kohtaisessa listassaan: opiskelijat ylös penkeistään ja korkeakoulut muokkaamaan ympäristöistään liikuntaan kannustavia. Tampereen Unipoli Sport -toimintamalli näyttäytyy korkeakoulujen vertailussa malliesimerkkinä.

Opiskelijat istuvat tutkimusten mukaan jopa 10 tuntia päivässä – mikä on aivan liikaa. Istumisen tauottaminen onkin erittäin tärkeää opiskelu- ja työpäivän aikana. Riittävää on jo se, että nousee seisomaan reiluksi minuutiksi noin puolen tunnin välein tai vaihtaa välillä työasentoa.

Tuoreet suositukset haastavat paitsi opiskelijat myös oppimisympäristöjen suunnittelijat ideoimaan keinoja liikuttamiseen. Kampusten käytäville voidaan esimerkiksi asetella seisomatyöpisteitä, jumppapalloja ja muita matalan kynnyksen fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia välineitä ja ratkaisuja.

Suomen korkeakouluissa opiskelee lähes 300 000 opiskelijaa, mikä on melkein puolet nuorten aikuisten ikäryhmästä. Korkeakoululiikunnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisessä. Olosuhteiden kehittämisessä tarvitaan korkeakoulujohdon sitoutumista ja yhteistyötä korkeakoulutoimijoiden sekä terveydenhuollon kanssa.

Tampereella maan tyytyväisimmät opiskelijat

Suosituksia varten kootusta tutkimuksesta käy ilmi, että Tampereen korkeakouluissa liikuntapalveluiden käyttöaste, eli aktiivikäyttäjien osuus perustutkinto-opiskelijoista, on yhteensä 34,5 prosenttia.

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoista 39,9 prosenttia käyttää aktiivisesti liikuntapalveluita – tämä on koko Suomen tasolla paras vertailulukema. Tampereen yliopisto sijoittuu listalla kolmanneksi 33,0 prosenttia käyttäjäaktiivisuudella. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoista 30,6 prosenttia kertoo olevansa aktiivikäyttäjiä.

Tamperelaiset opiskelijat ovat myös kaikkein tyytyväisimpiä liikuntapalveluihinsa. Tutkijoiden mukaan tämä on suorassa suhteessa niiden käyttöasteeseen.

– Unipoli Sport -toimintamallin myötä pystymme Tampereella tarjoamaan kolmella kampuksella monipuolisen, kattavan ja logistisesti mielekkään liikuntakattauksen todella edulliseen hintaan, sanoo TAMKin liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen.

Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun Unipoli Sport -sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2013. Se avasi kaikkien kolmen korkeakoulun liikuntatarjonnan koko korkeakouluyhteisölle, niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin.

– Rehtoreiden ja muiden päättäjien erittäin myönteinen suhtautuminen liikuntaa ja hyvinvointia edistävään toimintaan ovat konkretisoituneet teoiksi, joiden seurauksena Tampereen alueen korkeakoululiikunnalla on Suomen parhaat edellytykset tuottaa yhteisölleen helposti saavutettavaa, terveyttä edistävää liikuntaa.

Parantamisen varaa toki vielä löytyy Tampereellakin. Varsinkin toiminnan rahoitus ja henkilöstöresurssit sekä liikunnan näkyminen korkeakoulustrategioissa jäävät vielä suositusarvojen alle.


Lisätietoja Unipoli Sportin palveluista ja OLL:n suosituksista:
unipolisport.fi
liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen, p. 050 593 2552,
liikuntasuunnittelija Sini Kukkonen, p. 050 437 7307,
Korkeakoululiikunnan suositukset 2018
(Opiskelijoiden liikuntaliitto, OLL):


Teksti: Leena Stenman
Kuva: Jonne Renvall