Artikkeli

Artikkeli

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen konsistori on valittu

28.3.2018

Säätiömuotoiseksi Tampereen yliopistoksi vuoden 2019 alussa yhdistyvien Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ovat valinneet edustajansa uuden yliopiston konsistoriin.

Uuden Tampereen yliopiston 19-jäseniseen konsistoriin kuuluu johtosäännön mukaisesti 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä.

19.–26.3. käydyissä vaaleissa ensimmäiseen konsistoriin valittiin molemmista yliopistoista eniten ääniä saaneista 4 professorijäsentä, 2 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä ja 1 muun henkilöstön jäsen.

Koko vaalin äänestysprosentiksi tuli 58,1. Ryhmässä 1 (professorit) äänestysprosentti oli 82,8 ja ryhmässä 2 (muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö) 55,5.

Vaalitoimikunta sai työnsä päätökseen ja tulokset julkaistua 28.3.

Konsistoriin valittiin seuraavat henkilöt:

Professorit
Hatavara Mari (TaY)
Moilanen Eeva (TaY)
Haveri Arto (TaY)
Kunelius Risto (TaY)
Takala Jarmo (TTY)
Valkama Mikko (TTY)
Vuorinen Jyrki (TTY)
Puhakka Jaakko (TTY)

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta
Kuusela Hanna (TaY)
Lumme-Sandt Kirsi (TaY)
Sipilä Erja (TTY)
Lahtinen Riikka (TTY)

Muu henkilökunta
Isopoussu Ismo (TaY)
Jokipii Mervi (TTY)

Yliopistojen ylioppilaskunnat nimesivät ensimmäisen konsistorin opiskelijajäsenet omien sääntöjensä mukaisesti. Uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta päätti perjantaina 23.3. valita konsistorin opiskelijajäseniksi Juha Köykän, Tiina Mikkosen, Mikko Lampon, Ilona Taubertin ja Janne Kajanderin.

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorin puheenjohtajana toimii johtosäännön mukana provosti. Varapuheenjohtajan konsistori valitsee keskuudestaan. Ennen uuden yliopiston provostin nimittämistä puheenjohtajana toimii siirtymäkauden hallituksen pikimmiten nimittämä henkilö.

Konsistori kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 19.4.

– Siirtymäkauden hallitus onnittelee lämpimästi tärkeään ja kauaskantoiseen tehtävään valittuja konsistorin jäseniä. Ensimmäinen konsistori linjaa keskeiset tutkimuksen ja koulutuksen periaatteet uuden säätiömuotoisen Tampereen yliopiston toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2019 sekä valitsee uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen, toteaa siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow.

– Yhteistyön käynnistämiseksi hallitus kutsuu konsistorin yhteiselle tutustumisillalliselle 18.4. ja sen jälkeen säännöllisiin kuukausittaisiin pyöreän pöydän keskusteluihin, Makarow kertoo.

Lisätietoja:
Tampere3-uudistuksen johtaja Anna-Kaisa Ikonen, puh. +358 40 800 4362,