Artikkeli

Artikkeli

NeMo-tutkimushankkeille OTTU ry:n tunnustuspalkinto

11.4.2018
Pedagogiigan professori Petri Nokelaisen mukaan palkinto on ensisijaisesti tunnustus erittäin hienosti toimivalle tutkimusryhmälle ja erinomaisesti sujuneelle yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa.

Pedagogiigan professori Petri Nokelaisen mukaan palkinto on ensisijaisesti tunnustus erittäin hienosti toimivalle tutkimusryhmälle ja erinomaisesti sujuneelle yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry myönsi tunnustuspalkinnon NeMo-hankkeille, joissa tutkitaan oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen liittyvää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hankkeet ovat TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteisiä.

Ammatillinen koulutus elää murrosvaiheessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen edellyttää yhä enemmän ymmärrystä työelämäyhteistyöstä ja työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Nyt palkituissa NeMo-hankkeessa (2014–2017) ja vuoteen 2019 jatkuvassa NeMo2-jatkohankkeessa tuotetaan tutkimustietoa muun muassa oppisopimusopiskelijoiden itsesäätelyvalmiuksista, työpaikoista oppimisympäristöinä sekä työntantajien kokemista hyödyistä ja haasteista oppisopimuskoulutuksessa.

NeMo2 (linkki http://pglresearch.fi/research-projects/nemo/ ) keskittyy erityisesti tarkastelemaan oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja ammatillisten opettajien osaamista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppimisprosessien pedagogista kehittämistä sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksiin liittyviä itsesäätelytaitoja. Tutkimuksessa haastatellaan oppisopimusopiskelijoita, heidän työpaikkakouluttajia, työtovereita sekä ammatillisia opettajia.

– Aihe on erittäin ajankohtainen. Tutkimustulosten tarpeellisuus vahvistuu edelleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä, jolloin työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu. Hankkeella on sekä tieteellistä että käytännöllistä merkitystä. Tiedeyhteisön näkökulmasta tutkimuksen on toteuttanut korkeatasoinen tutkimusryhmä ja tutkimuksen tuloksia on raportoitu kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja konferensseissa, OTTU ry perustelee valintaa.

Tutkimuksesta vastaavat yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

– On hienoa, että Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry palkitsi pitkäjänteisen, vuonna 2007 alkunsa saaneen ja eri ympäristöissä tapahtuvaa ammatillisen osaamisen kehittymistä tarkastelevan tutkimuslinjamme. Palkinto on ensisijaisesti tunnustus erittäin hienosti toimivalle tutkimusryhmälle ja erinomaisesti sujuneelle yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa, hankkeiden johtajana toiminut tekniikan pedagogiikan professori Petri Nokelainen TTY:ltä sanoo.

Tunnustuspalkinto jaettiin Helsingissä OTTU ry:n vuosiseminaarissa Haaga-Heliassa 22.3.2018.

Lisätiedot:
professori Petri Nokelainen, , 040 557 4994
tutkija Heta Rintala, , 050 301 6195


Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Petri Laitinen