Artikkeli

Artikkeli

Uusi Tampereen yliopisto hakee provostia, vararehtoreita ja dekaaneita

16.5.2018

Provosti

Provostina toimit tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina ja konsistorin puheenjohtajana. Tehtävänäsi on johtaa opetukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja vaikuttavuuteen liittyvää työtä rehtorin tukena.

Olet suorittanut tohtorin tutkinnon ja olet akateemisesti ansioitunut ja verkottunut. Sinulla on monipuolinen akateemisen toimintaympäristön tuntemus ja kokemusta merkittävän kansainvälisesti verkottuneen korkeakoulu-, tutkimus- tai innovaatioyksikön johtamisesta. Olet sitoutunut monitieteisen, rajat ylittävän tutkimuksen edistämiseen, uudenlaisen oppimisen ja opetuksen kehittämiseen sekä yhteistyöhön yhteiskunnan eri sektorien kanssa. Lisäksi sinulla on hyvät johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä erinomainen suomen ja englannin kielen taito. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Provostin tehtävä on viisivuotinen. Tehtävän aloittamisajankohdasta sovitaan erikseen.

Vararehtori (2–3 tehtävää)

Vararehtorit vastaavat rehtorin tukena yliopiston koulutuksesta, oppimisympäristöistä, tutkimuksesta ja tutkimusinfrastruktuurista sekä vaikuttavat yhteiskuntaan alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti tekemällä saumatonta yhteistyötä sekä sisäisesti että ulkoisten kumppanien kanssa. Vararehtorien vastuulla on varmistaa, että

 • yliopisto houkuttelee opiskelijoita opetuksella, joka mahdollistaa joustavat ja yksilölliset opintopolut
 • laaja-alaiset tutkinto-ohjelmat mahdollistavat eri alojen opiskelijoita yhdistäviä opetusmenetelmiä ja opetuskokonaisuuksia sekä kannustavat oppimisen ja opettajuuden uudistamiseen
 • tutkimuksen kärkialat, tekniikka, terveys ja yhteiskunta, integroidaan ja yliopisto pystyy kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, ohjaamaan resursseja tutkimuksen kärkialoille sekä monipuolistamaan rahoituspohjaa
 • eri tieteenaloja yhdistävät monialaiset tutkimus- ja kehitysalustat ja -ohjelmat mahdollistavat huipputieteen ja soveltavan tutkimuksen yhdistämisen sekä linkittymisen eriasteisiin käytännön innovaatioihin
 • yliopisto luo toimintakulttuuria, jossa korkeakouluyhteisön jokainen tieteenala ja koulutusala osallistuu yhteiskunnan kestävään kehitykseen
 • yliopisto tuottaa ja tarjoaa tutkimustietoa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Vararehtoreilta edellytämme tohtorin tutkintoa, kokemusta menestyksellisestä toiminnasta akateemisessa toimintaympäristössä sekä kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja innostusta kehittää korkeakouluyhteisöä yhdessä opiskelijayhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi odotamme hyvää johtamiskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Vararehtoreita valitaan kaksi tai kolme ja heidän vastuualueensa tarkentuvat valittavien henkilöiden profiilien pohjalta. Vararehtorien tehtävät ovat kokoaikaisia ja viisivuotisia. Tehtävän aloittamisajankohdasta sovitaan erikseen.

Dekaanit (7 tehtävää)

Dekaanit johtavat tiedekuntiensa toimintaa ja taloutta tuloksellisesti sekä vastaavat tiedekunnan tutkimuksesta ja koulutuksesta yliopiston strategian mukaisesti. Yliopiston tiedekunnat ovat

 • Informaatioteknologia ja viestintä
 • Johtaminen ja talous
 • Kasvatustieteet ja kulttuuri
 • Lääketiede ja terveysteknologia
 • Rakennettu ympäristö
 • Tekniikka ja luonnontieteet
 • Yhteiskuntatieteet

Yliopiston digitaalinen kampus koostuu seitsemästä uusimuotoisesta tiedekunnasta, joissa ylitetään perinteiset tieteenalakohtaiset rajat yhdistäen ja törmäyttäen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan aloja uusiksi kokonaisuuksiksi. Tiedekuntajako perustuu erityisesti opetuksen ja oppimisen tarpeisiin, lähtökohtana joustavat opintopolut matalarajaisten tiedekuntien välillä. Lisätietoja tiedekunnista HR-projektijohtaja Hanna Rinteeltä, puh. 040 8490 331 tai .

Dekaanien tehtävänä on hyväksyä tiedekuntaan otettavat opiskelijat ja huolehtia yhdessä muiden tiedekuntien kanssa siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus laaja-alaisiin tutkintoihin ja yksilöllisiin opintopolkuihin. Dekaanit osallistuvat yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. He varmistavat osaltaan, että korkeakouluyhteisön jokainen tieteenala ja koulutusala osallistuu yhteiskunnan kestävään kehitykseen, ja yliopisto tuottaa ja tarjoaa tutkimustietoa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Dekaaneilta edellytämme tohtorin tutkintoa ja kokemusta kansainvälisestä akateemisesta toimintaympäristöstä. Lisäksi odotamme hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Dekaaneja valitaan seitsemän. Dekaanin tehtävä on pääsääntöisesti kokoaikainen ja kesto sopimuksen mukainen. Tehtävän aloittamisajankohdasta sovitaan erikseen.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 31.5.2018 osoitteeseen . Voit hakea useampaa tehtävää. Lisätietoja antavat Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Marja Makarow puh. 040 653 1133 ja HR-projektijohtaja Hanna Rinne puh. 040 849 0331.

 

Tampereen korkeakoulusäätiö

Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4.2017. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset nimittivät 20.7.2017 Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen, joka järjestäytyi 4.7.2017 ja aloitti työnsä elokuussa 2017. Tampereen teknillisen yliopiston hallitus päätti 18. joulukuuta nimittää siirtymäkauden hallitukseksi Tampereen korkeakoulusäätiön nykyisen hallituksen. Tampereen yliopisto teki saman sisältöisen päätöksen 30. tammikuuta. Hallitus on hyväksynyt korkeakoulukonsernin strategian, johtosäännön ja uuden yliopiston keskeiset rakenteet. Strategia ja strategiaseloste

Uuden Tampereen yliopiston rehtori valittiin 19.4.2018. Rehtorina aloittaa professori, FT Mari Walls 13.8.2018.

Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen jäsenet ovat:
Puheenjohtaja Marja Makarow, FT, professori, johtaja, Biokeskus Suomi
Varapuheenjohtaja J.T. Bergqvist, TkT, konsernijohtaja, Huurre Group Oy
Liisa Husu, VTT, professori, Örebron yliopisto
Lauri Lyly, työteknikko, pormestari, Tampereen kaupunki
Risto Nieminen, TkT, professori emeritus, akateemikko, Aalto-yliopisto
Pekka Puustinen, KTT, johtaja, asiakkuudet, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Linda Soikkeli, FT, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö