Artikkeli

Artikkeli

Tutkimushanke kaupallistamispyörteessä

18.5.2018
TAM3WAT-hankkeen näytteet analysoidaan Tampereen yliopiston laboratoriossa. Kirsi-Maarit Lehto (vas.) poikkesi katsomaan, missä vaiheessa erikoislaboratoriomestari Anne Karjalaisen tekemät kokeet ovat. Etualalla opiskelija Elina Lahti.

TAM3WAT-hankkeen näytteet analysoidaan Tampereen yliopiston laboratoriossa. Kirsi-Maarit Lehto (vas.) poikkesi katsomaan, missä vaiheessa erikoislaboratoriomestari Anne Karjalaisen tekemät kokeet ovat. Etualalla opiskelija Elina Lahti.

Kaikki alkoi menestyksestä Tampere3-innovaatiokilpailussa marraskuussa 2016. Se toi kaksivuotisen rahoituksen TAM3WAT-hankkeelle – ja sysäsi alulle lumipalloefektin.

– Palkintorahoitus loi perustan, ja mahdollisti myös Business Finlandin (aik. Tekes) TuTLi – Tutkimuksesta liiketoimintaa -rahoituksen hakemisen ja saamisen. Lisäksi innovaatiopalkinnon voittaneet tiimit pääsivät SPARK Finland -kehitysohjelmaan, jossa tuetaan tutkimuksesta syntyvien innovaatioiden jalostamista, sanoo tutkijatohtori Kirsi-Maarit Lehto Tampereen yliopistosta.

Tampere – Suomi – maailma

Tampereen kaupungin rahoittamassa innovaatiokilpailussa korostettiin vaikuttavuutta kaupungin elinkeinotoimintaan.

– Meillä onkin koko ajan lisääntyvässä määrin paikallisia yhteistyökumppaneita. Hiedanrannassa, missä kiertotaloutta tuodaan luontevaksi osaksi asukkaiden elämää, on hankkeen kannalta paljon mielenkiintoista toimintaa. Toivomme yhteistyötä myös tulevien Eco3:n eli Kolmenkulman bio-, vesi- ja kiertotalouden yrityspuiston toimijoiden kanssa.

Alun perin ympäristöterveyden merkitys on noussut esiin Malawissa laajoissa aliravitsemustutkimuksissa, joihin Tampereen yliopiston kansainvälisen lääketieteen tutkimusryhmä osallistui.

Ideasta eteenpäin: Impact Coaching alkaa 22.5.

Onko sinulla tai tiimilläsi tutkimus- tai kehittämisidea, jonka vaikuttavuus kaipaa vielä kirkastamista?

Jos vastasit kyllä, hypätkää mukaan Y-kampuksen Impact Coaching -valmennukseen! Siihen kuuluu viisi työpajaa, joiden aikana selvitetään kunkin idean merkitystä, olipa kyse laajasta yhteiskunnallisesta tai rajatummasta yritysyhteistyöhön liittyvästä vaikuttavuudesta.

Valmennuksessa hyödyt paitsi innostavien ja asiantuntevien valmentajien ohjauksesta myös muiden mukana olevien tiimien kokemuksista ja ajatuksista. Työkaluna on Tampere3 innovaatio- ja tutkimuspalvelujen kehittämä Impact Canvas, joka on suunniteltu nimenomaan varhaisvaiheessa olevien ideoiden testaamiseen ja kehittämiseen.

Ilmoittaudu pian! Kerro ideasi lyhyesti sähköpostilla valmentaja Leena Köpälle . Mukaan otetaan 10–12 kehitettävää ideaa.

Lisätietoja: http://y-kampus.fi/tapahtumat/impact-coaching/

Katso Youtubesta tutkijoiden kokemuksia Impact Coachingista: https://www.youtube.com/watch?v=pmR1SgFtBSs

 

 

Puhtaaseen veteen liittyvät kysymykset ovat hankalimpia matalan tulotason maissa, mutta ne koskettavat globaalisti, myös meitä suomalaisia.

– Suomessa tuotetaan maailman paras vesi, mutta meilläkin infrastruktuuri ikääntyy.

Kolmen yhteinen polku

TAM3WATissa on mukana kolme tamperelaista korkeakoulua. Kilpailutuomaristolle hanketta pitchasivat Lehdon kanssa yliopisto-opettaja Marja Palmroth Tampereen teknillisestä yliopistosta ja yliopettaja Eeva-Liisa Viskari Tampereen ammattikorkeakoulusta.

– Kullakin korkeakoululla on selkeä rooli kokonaisuudessa. TAMK tekee erilaisia kirjallisuusselvityksiä, TTY huolehtii näytteenotosta ja TaY näytteiden analysoinnista.

Kaikkiaan tutkimushankkeeseen osallistuu reilusti toistakymmentä ihmistä eri tutkimusryhmistä, osa tiiviimmin, osa tarpeen mukaan.

– Lisäksi olemme juuri saaneet rekrytoitua TuTLi -tiimiimme erittäin rautaisen liike-elämän ammattilaisen.

SPARK on tuki, turva ja apu kaikkeen

SPARK on Stanfordin yliopiston kehittämä 2-vuotinen prosessi, jonka tarkoituksena on jalostaa ideasta arvokas ja merkityksellinen ratkaisu. SPARK Finland on toiminut Suomessa viime vuodesta saakka Helsingissä ja Tampereella. Sen luoman verkoston Lehto sanoo tarjoavan apua mihin tahansa idean kehittämiseen liittyvään kysymykseen, esimerkiksi lainsäädäntöön, suojaustoimenpiteisiin, erilaisiin kaupallistamisreitteihin, markkina-alueisiin…

– Kiitollisuus ja nöyryys kasvavat, kun yritysmaailman huippuosaajat ovat tukenamme. Myös kansainvälinen verkostoituminen on helppoa ympäri maailman järjestettävissä tapahtumissa.

Lehdon mukaan ohjelman tärkeä anti on myös samankaltaisessa tilanteessa olevien SPARK-tiimien tuki ja niiden upeat ihmiset. Kilpailuyhteiskunnan keskellä voi tuntea todellista yhteisöllisyyttä.

Lumipalloefektin viimeisin vaihe on hankkeen pääsy Impact Coaching -sparrausohjelmaan. Siellä syvennytään vielä tarkemmin hankkeen kannalta keskeisiin alueisiin ja esimerkiksi siihen, miten maailmanmenestystarinat ovat erottuneet kilpailijoistaan.

– Kukaan ei voi taata lopputulosta, mutta saamme kaikki mahdolliset eväät. Siksi suosittelenkin SPARK-ohjelmiin hakemista, sanoo Lehto.


Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Mika Kanerva