Artikkeli

Artikkeli

Ristiinopiskelu tukee yksilöllisiä opintopolkuja

5.6.2018

Opiskelijat hyödyntävät odotettua paremmin ristiinopiskelupalvelua. Viime lukuvuotena ristiinopiskelijoita oli jo lähes tuhat, neljäsosa enemmän kuin viime vuonna. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautumisia oli yli 2 000, mikä on lähes puolet edellisvuotta enemmän.

Laajentunut ristiinopiskelupalvelu Tampereen yliopiston (TaY), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) välillä on ollut toiminnassa kaksi vuotta. Palvelu on avannut tarjonnan yli tuhannelle opintojaksolle. Määrä on kolmannes kaikista aktiivijaksoista, mitä kolmessa korkeakoulussa on tarjolla. Nyrkkisääntö on, että kaikki valinnaiset opinnot tarjotaan myös ristiinopiskelijoille.

– Kaikki valinnat, mitkä ovat järkeviä opintojen kannalta, ovat nyt myös mahdollisia, kertoo Tampere3-ristiinopiskelupalvelun projektipäällikkö Sami Hautakangas.

Joustavampia opiskelumahdollisuuksia

Ristiinopiskelu tukee opiskelijoiden yksilöllisiä valintoja. Tarjonnan laajentuminen myös mahdollistaa monipuolisten tutkintojen tekemisen.

Ristiinopiskelupalvelu tuo joustavuutta opintoihin. Opintoja on helpommin saatavilla ympäri lukuvuoden, jolloin opiskelijat saavat joustoa opintojen suorittamiseen. Opiskelija saa vuoden mittaisen oikeuden suorittaa opintojakson, ja suoritustapa valitaan itse. Opiskelija valitsee haluamansa kurssin syksyn tai kevään tarjonnasta, tai suorittaa sen vaihtoehtoisesti verkkokurssina.

TTY:ltä eniten ristiinopiskelijoita

Ristiinopintoja valitsevat eniten Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat. Viime lukuvuonna ristiinopiskelijoilta oli TTY:ltä 423, TaY:lta 273 ja Tamkista 230.

Liikennettä kolmen korkeakoulun välillä on joka suuntaan, mutta liikkuvuus määräytyy tarjonnan suhteessa. Tampereen yliopisto tarjoaa eniten ristiinopintoja, jolloin opiskelijavirta sinne on myös suurinta. Vähiten ristiinopintoja valitaan TTY:n tarjonnasta. Tekniikan ala on kapeampi kenttä, eivätkä TTY:n tarjoamat opinnot sovellu yhdistettäväksi kaikkiin Tampereen yliopiston ja TAMKin tutkintoihin.

Kauppatieteet ja kielet kiinnostavat opiskelijoita

Tampereen yliopiston tarjonnasta suosituimpia opintojaksoja olivat kauppatieteiden ja vieraiden kielten opinnot. Kauppatieteiden suosiota selittää helppo yhdistettävyys useaan tutkintoon. Kieliopintojen suosiota puolestaan selittää Tampereen yliopiston tarjonta vieraiden kielten, kuten kiinan kielen, opiskeluun.

Ristiinopiskelun TOP 10 -opintojaksot

1. Algebra 1B
2. Insinöörimatematiikka 123
3. Solun biologian perusteet
4. Johdatus ohjelmointiin
5. Johdatus oikeusjärjestykseen
6. Espanja I
7. Yrityksen johtamisen perusteet
8. Usability evaluation methods
9. Rahoituksen perusteet
10. Tietojohtamisen perusteet

 

Kaikkien kolmen korkeakoulun kymmenen suosituimman opintojakson listaa selittävät pääosin käytännön syyt. Opetus pyritään järjestämään korkeakouluissa niin, että opintojaksot pyörivät limittäin ympäri vuoden. Tällöin opiskelijat pystyvät hyödyntämään toisen korkeakoulun opintotarjontaa, mikäli oman korkeakoulun tarjonta ei sovi omaan aikatauluun.

Erot eri opintojaksojen suosioiden välillä eivät kuitenkaan ole suuria. Kaikille koulutusaloille on Hautakankaan mukaan kysyntää, ja opiskelijat jakautuvat yllättävän tasaisesti. Yksittäisille kursseille ei näin synny painetta, mikä aiheuttaisi ongelmia kurssien järjestämisessä.

– Oletus oli, että yksittäiset alat olisivat selkeästi nousseet suosituimmiksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan opiskelijat näyttävät valitsevan kursseja yksilöllisesti, Hautakangas kertoo.

Tulevaisuuden korkeakoulussa liikkuvuus lisääntyy

Vuoden alusta kolme korkeakoulua yhdistyvät. Siirtymävaiheessa ristiinopiskelupalvelu on tärkeässä asemassa, sillä opiskelijat tulevat pysymään toistaiseksi omissa rekistereissään.

Ristiinopiskelupalvelu on askel kohti uutta korkeakouluyhteisöä, ja se luo hyvät valmiudet toiminnan laajentumiseen. Tulevaisuudessa korkeakoulujen opinto-oppaat yhdistyvät ja tarjonta laajenee entisestään, jolloin yhden suuren korkeakoulun välinen sisäinen liikkuvuus kasvaa.

Tampere on toiminut edelläkävijänä ristiinopiskelun tehostamisessa. Hanke on herättänyt kiinnostusta laajemmin ympäri Suomen, ja vastaavaa konseptia aiotaan lähitulevaisuudessa laajentaa muihinkin korkeakouluihin ja verkostoihin.


Teksti: Milla Pyyny
Kuva: Jonne Renvall