Artikkeli

Artikkeli

Laitelahjoitus tukee lääketieteen tekniikan opetusta

12.6.2018
Tutkija Mikko Peltokangas (vas) ja HeAT-laboratorion laboratorioinsinööri Tomppa Pakarinen kokeilevat lahjoituksena saatua potilasmonitoria.

Tutkija Mikko Peltokangas (vas) ja HeAT-laboratorion laboratorioinsinööri Tomppa Pakarinen kokeilevat lahjoituksena saatua potilasmonitoria.

GE Healthcare lahjoitti Tampereen teknilliselle yliopistolle biolääketieteen tekniikan tiedekuntaan opetuksen ja tutkimuksen käyttöön anestesiatyöaseman ja siihen liittyvän potilasmonitorin.

Lääketieteen tekniikan opiskelijat pääsevät jatkossa tutustumaan anestesialaitteiden toimintaan aiempaa konkreettisemmin GE Healthcaren TTY:lle huhtikuussa lahjoittamien S/5 Aespire -anestesiatyöasemam sekä Carescape B450 -potilasmonitorin avulla.

– Lahjoituksena saatuja laitteita tullaan hyödyntämään laajasti lääketieteen tekniikan opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muun muassa TAMK:n järjestämässä sairaanhoitajien koulutuksessa, Assistant Professor (tenure track) Antti Vehkaoja TTY:n biolääketieteen tekniikan tiedekunnasta kertoo.

Laitteet tuovat uusia mahdollisuuksia opetukseen, sillä ne mahdollistavat sairaaloissa käytössä olevien lääkinnällisten laitteiden toiminnan demonstroimisen konkreettisesti. Laitteet toimivat myös erinomaisina esimerkkeinä lääkinnällisten laitteiden tuotekehitysprosesseja opetettaessa.

– Lisäksi erityisesti potilasmonitoria voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä, sillä sen avulla on mahdollista mitata luotettavasti fysiologisten suureiden vertailuarvot uusia antureita tai signaalinkäsittelymenetelmiä kehitettäessä. Niitä käytetään myös opiskelijoiden harjoitustöissä, Vehkaoja sanoo.

Kaikki Tampere3-opiskelijat hyötyvät

Tampereen korkeakoulut yhteen liittävä uusi Tampereen yliopisto aloittaa toimintansa vasta ensi vuoden alussa, mutta sen pohjana olevan vahvan yhteistyön vuoksi laitteista pääsevät jo nyt nauttimaan kaikkien kolmen yliopiston opiskelijat. Laitteiden sijoituspaikkana on alkuvuodesta avattu Health and Assistive Technology Laboratory (HeAT), joka on TTY:n ja TAMKin yhteinen opetus- ja tutkimuslaboratorio.

– Lahjoitetut laitteet tukevat vahvasti uutta Tampereen yliopistoa, jossa moniammatillinen yhteistyö jo opiskelun aikana on keskeistä. Terveydenhuollon alan opiskelijat ja insinööriopiskelijat voivat käyttää laitteita yhteisissä harjoitustöissä, ja saavat jo opiskelujen aikana kokemusta ammattilaitteiden käytöstä, yliopistoyhteistyössä ja HeAT-laboratorion toiminnassa vahvasti mukana oleva, Personal Health Informatics tutkimusryhmää vetävä Hannu Nieminen sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin sairaanhoitajaopiskelijoille voidaan laitteiden avulla demonstroida potilasmonitorin ja anestesialaitteen käyttöä ja käyttöliittymiä osana opetusta.

Voimakkaaasti kasvava ala tarvitsee osaavia tekijöitä

GE Healthcarella ja TTY:llä on pitkä yhteinen historia tutkimusyhteistyöstä muun muassa julkisen tutkimuksen tutkimushankkeista.

– Lahjoitus on osoitus GE Healthcaren arvostuksesta tutkimusyhteistyötä sekä TTY:llä annettavaa lääketieteen tekniikan alan opetusta kohtaan, Vehkaoja sanoo.

– Terveysteknologia on suurin korkean teknologian vientiala Suomessa ja toimiala kasvaa voimakkaasti. Lahjoituksen avulla haluamme tukea osaltamme lääketieteellisen tekniikan opetusta ja kehittämistä sekä auttaa siinä, että opiskelijat pääsevät tutustumaan ja käyttämään nykyaikaista anestesiatyöasemaa ja potilasmonitoria osana opetusta, Engineering Manager Niko Nuotio GE:ltä sanoo.

– Palkkaamme mielellämme tuotekehitykseemme opiskelijoita, joilla on jo valmistumisvaiheessa ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja kliinisistä parametreistä ja jotka osaavat lisäksi käyttää laitteita. Tällaiset työntekijät pääsevät työhön kiinni huomattavasti muita nopeammin, Nuotio kertoo.

Myös Aalto-yliopisto ja Arcada-ammattikorkeakoulu saivat aiemmin keväällä vastaavat lahjoitukset.


Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Mika Kanerva