Artikkeli

Artikkeli

Uuden Tampereen yliopiston provosti ja kaksi vararehtoria valittu

28.8.2018
Uuden Tampereen yliopiston provostiksi on valittu Jarmo Takala (vas.) sekä vararehtoreiksi Juha Teperi ja Marja Sutela.

Uuden Tampereen yliopiston provostiksi on valittu Jarmo Takala (vas.) sekä vararehtoreiksi Juha Teperi ja Marja Sutela.

Vuoden 2019 alussa aloittavan uuden Tampereen yliopiston provostiksi on valittu Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Jarmo Takala. Uuden yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi on valittu nykyisen Tampereen yliopiston yhteisyhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavaa vararehtori Marja Sutela. Uuden yliopiston rehtorina aloitti 13.8.2018 Mari Walls, joka siirtyi Tampereelle Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan tehtävästä.

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus päätti provostin ja kahden vararehtorin valinnasta tiistaina 28.8.2018. Provosti ja vararehtorit siirtyvät viisivuotisiin uusiin tehtäviinsä asteittain syyskauden 2018 aikana.

Provostiksi valittu Jarmo Takala siirtyy vaaleilla valitun Tampereen yliopiston konsistorin jäsenen luottamustehtävästä konsistorin puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen konsistoriin nousee varasijalta uusi jäsen syyskuun alussa. Hallitus kiittää lämpimästi nykyisen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun dekaania Antti Lönnqvistiä konsistorin tilapäisen puheenjohtajan tehtävän hoitamisesta konsistorin työn käynnistämisvaiheessa.

Johtosäännön mukaisesti hallituksen tehtävänä on valita provosti rehtorin esityksestä konsistoria kuultuaan, ja vararehtorit suoraan rehtorin esityksestä. Hallitus halusi kuulla konsistoria provostiehdokkaan lisäksi myös tutkimus- ja koulutusvararehtoriehdokkaista. Sekä konsistorin kuulemisessa että sen jälkeisessä julkisessa, koko yhteisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa 22.8.2018 ilmaistiin kiittäviä ja luottamusta vahvasti rakentavia kommentteja rehtorin esittämistä ehdokkaista.

– On tärkeää, että yliopiston johtotiimi ymmärtää laajasti sekä yliopiston toimintaa että sen tieteenalojen laaja-alaisuutta. Johtotiimissä on vahvaa kokemusta niin tutkimuksesta ja koulutuksesta kuin niiden johtamisesta. Lisäksi uuden Tampereen yliopiston kärjiksi määritellyt tekniikka, terveys ja yhteiskunta ovat johtotiimissä hyvin edustettuina, toteaa rehtori Mari Walls.

– Rehtorin astuminen tehtäväänsä 13. elokuuta ja nyt provostin ja kahden vararehtorin nimittäminen ovat tärkeitä virstanpylväitä uuden yliopiston rakentamisessa. Tähän asti siirtymäkauden hallitus on joutunut perustehtäviensä ohella vastaamaan myös toiminnallisista asioista. Hallitus on erittäin tyytyväinen, että operatiiviset asiat ovat nyt siirtyneet toimivan johdon vastuulle ja hallitus voi keskittyä strategisiin ja taloudellisiin tehtäviinsä, sanoo siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow.

Provostin ja vararehtoreiden tehtäviin jätettiin yhteensä 38 hakemusta. Innovaatioista, yhteiskuntasuhteista ja kansainvälisistä verkostoista vastaavan vararehtorin sekä uuden yliopiston seitsemän tiedekunnan dekaanien valintaprosessi on meneillään.

Lisätietoja:
Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow, , puh. 040 849 0505 (viestinnän kehityspäällikkö Katja Ayres)
Uuden Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, , puh. 03 3551 3839
Provosti Jarmo Takala, , 040 541 6897
Vararehtori, tutkimus Juha Teperi, , 040 513 3714
Vararehtori, koulutus Marja Sutela, , 040 721 5204

 

Provosti
Tekniikan tohtori Jarmo Takala (s. 1962) on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuodesta 2017. Aiemmin hän on toiminut TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana. Vuosina 1992-96 hän työskenteli tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Takala on toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä ja on edustanut TTY:tä useissa kansainvälisissä yliopistoverkostoissa.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori
Lääketieteen tohtori Juha Teperi (s. 1960) on toiminut nykyisen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina vuodesta 2017. Aiemmin hän on toiminut Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön johtajana, innovaatio-ohjelman johtajana sosiaali- ja terveysministeriössä sekä johtajana useissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisyksiköissä. Hän on myös ollut laatimassa kansallista innovaatiostrategiaa. Vuosina 1996-97 Teperi työskenteli London School of Hygiene and Tropical Medicinessä. Vuosina 2011-13 hän johti tutkimus- ja kehittämisyksikköä Japanissa Sendai-Finland Wellbeing CenterIssä. Teperin oma tutkimustyö on kattanut aiheita terveyspolitiikasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäkysymyksiin ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin.

 

Koulutuksesta vastaava vararehtori
Hallintotieteiden tohtori Marja Sutela (s. 1967) on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vuodesta 2010. Sutelan vastuualueelle kuuluu seitsemän koulutusalaa, yli 50 tutkinto-ohjelmaa sekä niihin liittyvä TKI-toiminta. Hänen alaisuudessaan toimivissa viidessä koulutusyksikössä ja TKI-yksikössä työskentelee n. 400 henkilöä. Sutelalla on yli 10 vuoden työkokemus koulutuksen kehittämisestä, uusien toimintamallien käyttöönotosta ja organisaatiomuutosten läpiviennistä yhdistettynä vahvaan akateemiseen taustaan. Aiemmin hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti.

 

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4 400.