Artikkeli

Artikkeli

Siirtymäkauden hallitus nimitti uudelle Tampereen yliopistolle kaksi dekaania

4.10.2018
Martti Kauranen (vas.) ja Antti Lönnqvist

Martti Kauranen (vas.) ja Antti Lönnqvist

Uuden Tampereen yliopiston johtajanimitykset jatkuvat kahden tiedekunnan dekaaninimityksillä. Siirtymäkauden hallitus nimitti torstaina 4.10.2018 dekaanit johtamaan tekniikan ja luonnontieteiden sekä rakennetun ympäristön tiedekuntia.

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus nimitti rehtori Mari Wallsin esityksestä tulevan yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan dekaaniksi PhD Martti Kaurasen ja rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaaniksi TkT Antti Lönnqvistin.

Hallitus on aiemmin nimittänyt kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaaniksi FT Päivi Pahtan, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaaniksi TkT Matti Sommarbergin, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaaniksi LT Tapio Visakorven sekä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaaniksi TkT Jyrki Vuorisen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani nimitetään syksyn kuluessa. Dekaanit aloittavat uusissa tehtävissään 1.1.2019.

Uuden yliopiston seitsemää dekaanin tehtävää haki 8 naista ja 20 miestä. Hakemuksia tehtäviin jätettiin yhteensä 108.

– Uudet dekaaninimitykset tuovat vahvaa tieteellisen tutkimuksen ja verkostojohtamisen uudistusvoimaa uuden Tampereen yliopiston johtotiimiin. Olen nimityksistä erittäin tyytyväinen, iloitsee rehtori Mari Walls.

– Seitsemän dekaanin nimitys toteutuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ja tämänpäiväinen toinen vaihe Martti Kaurasen ja Antti Lönnqvistin nimittämisen myötä on saatu erinomaiseen päätökseen. Hallitus uskoo voivansa pian toteuttaa viimeisen vaiheen eli yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin nimityksen, toteaa siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow.

Lisätietoja:
Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow , puh. 040 849 0505 (viestinnän kehityspäällikkö Katja Ayres)
Uuden Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, , puh. 03 3551 3839


Martti Kauranen
Dekaani, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctor of Philosophy (USA) Martti Kauranen on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston fotoniikan laboratorion vastuuprofessorina vuodesta 2017 ja teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina 2010-2016. Hän on johtanut Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja ollut keskeisessä roolissa useiden kansainvälisten huippujen rekrytoinnissa yliopiston professoreiksi. Kaurasella on useita tieteellisiä luottamustehtäviä, kuten Suomen Akatemian hallituksen jäsenyys vuoden 2019 alusta. Hän on fysiikan professori.

Antti Lönnqvist
Dekaani, rakennetun ympäristön tiedekunta
Tekniikan tohtori Antti Lönnqvist on toiminut Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaanina vuodesta 2017 ja johtajana vuosina 2014-2016. Vuosina 2009-2013 Lönnqvist työskenteli Tampereen teknillisessä yliopistossa tietojohtamisen professorina. Hän toimi uuden Tampereen yliopiston konsistorin tilapäisenä puheenjohtajana huhti-elokuussa 2018. Lönnqvistillä on vahvaa verkostojohtamisen kokemusta.


Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, josta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa uusi yliopisto muodostaa korkeakouluyhteisön, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen uudessa korkeakoulu-yhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4 400.