Artikkeli

Artikkeli

Johtoryhmässä Tampere3 saa muotoaan

20.5.2016
Petri Suomala (vas.), Mikko Naukkarinen ja Harri Melin kiittelevät tiivistä yhteistyötä

Petri Suomala (vas.), Mikko Naukkarinen ja Harri Melin kiittelevät tiivistä yhteistyötä

Tampere3:n johtoryhmä kokoontuu viikoittain päätöksenteon ja valmistelutyön äärelle. Uutta korkeakouluyhteisöä ovat mukana rakentamassa vararehtorit Harri Melin (Tay) ja Petri Suomala (TTY), varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen (TAMK) sekä hankejohtaja Päivi Myllykangas. Johtoryhmän sihteerinä toimii hankkeen koordinaattori Susanna Saarinen.

Stig Gustavsonin selvitystyö vuonna 2014 loi lähtökohdat Tampere3:lle. Vararehtorityöryhmä toimi lokakuusta 2014 toukokuuhun 2015 ja varmisti tänä aikana edellytykset sille, että Tampere3:n tahtotila oli mahdollista toteuttaa.

Päivi Myllykangas mukaan 2015 marraskuussa

Marraskuussa 2015 hankejohtaja Päivi Myllykangas aloitti tehtävässään ja johtoryhmän toiminta muotoutui nykyiselleen:
- Johtoryhmä toimii hankejohtajan työn tukena Tampere3-prosessissa, kertoo Mikko Naukkarinen.

Mika Hannulan siirryttyä TTY:n rehtoriksi huhtikuussa 2016 Petri Suomala valittiin TTY:n opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi. Hän aloitti samalla viikolla uutena jäsenenä ja TTY:n edustajana johtoryhmässä.

- On henkilökohtaisesti palkitsevaa nähdä läheltä, kuinka paljon saavutettavaa korkeakouluilla on opetuksen yhteisessä kehittämisessä, Suomala mainitsee.

 

Tampere3-hankkeen organisoituminen

  • Johtoryhmä: Opetuksesta vastaavat vararehtorit Petri Suomala (TTY) ja Harri Melin (Tay), varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen (TAMK), hankejohtaja Päivi Myllykangas
  • Ohjausryhmä: hallitusten puheenjohtajat Kai Öistämö (Tay), Tero Ojanperä (TTY) ja Matti Höyssä (TAMK) sekä rehtori Liisa Laakso (Tay), Mika Hannula (TTY) ja Markku Lahtinen (TAMK)
  • OKM:n asettamat ohjausryhmä ja johtoryhmä. Ohjausryhmässä on OKM:n (virkamiesten) ohella kolmikantainen edustus korkeakoulujen professoreista, muusta henkilöstöstä ja opiskelijoista. Johtoryhmässä on OKM:n, Tampereen kaupungin, Teknologiateollisuus ry:n ja korkeakoulujen hallitusten edustus.
  • Työryhmät koulutukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille lukuisine alaryhmineen