Artikkeli

Artikkeli

Konsistori nimitti uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen

24.10.2018

Uuden Tampereen yliopiston konsistori on eilen nimittänyt yliopiston ensimmäisen hallituksen. Nykyisen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyessä syntyvä uusi yliopisto käynnistää toimintansa 1.1.2019 ja muodostaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Suomen monialaisimman korkeakouluyhteisön, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Säätiöyliopiston seitsenjäsenisen hallituksen on yliopistolain mukaan monipuolisesti edustettava yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenet nimittää yliopistoyhteisöä edustava akateeminen hallitus eli konsistori säätiöyliopiston perustajia kuultuaan. Kolme jäsentä nimitetään perustajien ehdolle asettamista henkilöistä.

Konsistori nimitti 23.10. uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

FT Ilkka Herlin, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Professori Jari Kinaret, Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi
Professori (emer.) Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto
Pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki
KTT Pekka Puustinen, strategiajohtaja, OP Ryhmä
Professori Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska
Yht. yo Iiris Suomela, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Konsistori käynnisti yliopiston ensimmäisen hallituksen nimitysprosessin viime keväänä. Hallituksen valintaa valmistelemaan konsistori nimitti nimityskomitean, johon ovat kuuluneet säätiön perustajien edustajina Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sekä yliopistoyhteisön edustajina professori Ilkka Pörsti, tenure track -tutkija Essi Sarlin ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti Anne Soinsaari. Nimityskomitean puheenjohtajana on toiminut Ilkka Pörsti.

Nimityskomitean työn tueksi konsistori määritteli yliopistolakia ja säätiön säädöksiä täydentävän kriteeristön sekä pyysi yliopistoyhteisöltä ja Tampereen korkeakoulusäätiön perustajilta ehdotuksia hallituksen jäseniksi.

Konsistori päätti hallituksen valinnasta nimityskomitean esityksen mukaisesti.

– Konsistori piti nimityskomitean esittämää hallitusta korkeatasoisena ja tasapainoisena kokonaisuutena, jossa uuden yliopiston alat sekä yhteiskuntasuhteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ovat hyvin edustettuna, toteaa konsistorin varapuheenjohtaja Eeva Moilanen.

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen hallitus aloittaa heti päätöksen jälkeen. Samalla päättyy ns. siirtymäkauden hallituksen toimikausi. Uuden ylipiston perustamista koskevan voimaanpanolain mukaan siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on ollut hoitaa välttämättömät valmistelutehtävät, jotta Tampereen teknillisen yliopiston ja nykyisen Tampereen yliopiston yhdistymisen kautta syntyvä uusi yliopisto voi aloittaa toimintansa 1.1.2019.

– Haluan kiittää siirtymäkauden hallitusta vahvasta panoksesta uuden yliopiston rakentamisessa, Moilanen sanoo.

Lisätietoja: Uuden Tampereen yliopiston konsistorin varapuheenjohtaja Eeva Moilanen, 050 305 6678,