Artikkeli

Artikkeli

Tampereen yliopistojen kehitystutkimukselle rahoitusta

29.10.2018
Tampereen yliopistojen kehitystutkimuksen hankkeet saivat rahoitusta yhteensä noin miljoona euroa.

Tampereen yliopistojen kehitystutkimuksen hankkeet saivat rahoitusta yhteensä noin miljoona euroa.

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen viidelle uudelle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa. Rahoitusta hankkeilleen saivat Tampereen yliopistoista Matti Vilkko ja Päivi Honkatukia.

Tutkimusta Kuuban energiamurroksesta

Tampereen teknillisen yliopiston professori Matti Vilkko sai rahoituksen Kuuban energiamurrosta koskevaan tutkimushankkeeseen. Nelivuotista hanketta johtaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen päätavoitteena on edistää Kuuban siirtymistä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään energiajärjestelmään kehittämällä alan osaamista sikäläisissä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä Kuuban kansallisessa energiayhtiössä UNE:ssa.

– Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja työkaluja kansallisen energiapolitiikan suunnitteluun ja kehitetään energiatekniikan osaamista, kertoo projektipäällikkö Yrjö Majanne Tampereen teknillisestä yliopistosta.

– Energiapolitiikan päätöksenteon tueksi kehitetään Kuuban olosuhteisiin mukautettua teknistaloudellista CubaLINDA-mallia (Long-range Integrated Development Analysis) hyödyntäen mm. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitettyä ristivaikutusanalyysiä, missä analysoidaan erilaisten yhteiskunnallisten kehitysskenaarioiden sekä energian käytön ja tuotannon välisiä vuorovaikutuksia.

LINDA-mallin avulla voidaan tutkia miten talouden eri sektoreiden kasvu vaikuttaa energiantarpeeseen ja voidaan vertailla erilaisia vaihtoehtoja energiantarpeen tyydyttämiseksi.

Tukea Suomen ja Kuuban yliopistojen yhteistyölle

– Akatemian rahoitus mahdollistaa aikaisemmissa hankkeissa rakennetun yhteistyön jatkumisen Suomen ja Kuuban yliopistojen kesken. Asioiden eteenpäin saattaminen, erityisesti Kuubassa, on pitkäaikainen prosessi, Majanne sanoo.

– Kuubassa tapahtuvien koulutusten lisäksi hanke mahdollistaa usean kuubalaisen tohtoriopiskelijan muutaman kuukauden vierailut Tampereen ja Turun yliopistoilla. Vierailujen aikana he voivat hyödyntää täkäläisten yliopistojen tutkimuslaitteistoja ja tiedonhankintamahdollisuuksia, joista Kuubassa voi ainoastaan uneksia.

Rahoitusta nuorisotutkimukselle MENA-alueella

Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta sai rahoitusta hankkeelle, joka tutkii nuorten siirtymiä koulutuksesta työelämään Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, eli nk. MENA-alueella. Tällä alueella nuorisotyöttömyys on yleisempää kuin muualla maailmassa eikä maiden koulutusjärjestelmä vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Projektiryhmässä on nuorten siirtymiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella erikoistuneita tutkijoita.

– What works -tutkimushanke tutkii nuorten aikuisten siirtymiä ja niiden yhteiskunnallisia reunaehtoja tällä alueella. Hankkeessa analysoimme monimenetelmäisesti nuorten aikuisten keinoja löytää oma paikkansa työelämässä ja heidän erilaisia strategioitaan tässä, muun muassa sosiaalista yrittäjyyttä, työnhakua ja rajat ylittävää liikkuvuutta, Honkatukia kertoo.

Tähtäimessä Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet

Hankkeen tutkijat ovat tutkineet nuorten elinoloja ja poliittista osallistumista MENA-alueella myös aiemmissa tutkimushankkeissa. Nyt tutkimusyhteistyötä päästään syventämään ja jatkamaan.

– Olemme iloisia rahoituksesta, sillä hanke vahvistaa merkittävällä tavalla kehitystutkimuksen ja nuorisotutkimuksen välistä vuorovaikutusta paitsi MENA-alueiden maissa, myös Suomessa ja Euroopassa, Honkatukia sanoo.

– Haluamme tuottaa hankkeessa tietoa, jonka avulla voidaan edistää YK:ssa vuonna 2015 hyväksyttyjä Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Niiden tarkoituksena on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Agenda 2030:n tavoitteista hankkeessa tutkitaan erityisesti ihmisarvoisen työelämän ja kestävän talouskasvun mahdollisuuksia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Kehitystutkimukseen yhteensä 3,5 miljoonaa

Tamperelaiset hankkeet saivat yhteensä n. 1 miljoonan euron rahoituksen. Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset. Tutkimus edistää kehitysmaiden kehitystä ja hyödyntää suomalaista osaamista.

Käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman rahoituspäätökset


Teksti: Ida Vahtera
Kuvitus: Jenni Toivonen