Artikkeli

Artikkeli

Palvelujohdon nimitykset jatkuvat uudessa Tampereen yliopistossa

14.11.2018

Rehtori Mari Walls on nimittänyt kuusi johtajaa uuden Tampereen yliopiston tukipalveluihin ja kehittämishankkeisiin.

Johtajaksi, koulutus ja oppiminen, nimitettiin HM Jukka Mäkinen. Mäkinen toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston hallintojohtajana. Hän on aiemmin työskennellyt Tampereen yliopistossa kehitysjohtajana, täydennyskoulutuskeskuksen johtajana sekä ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämispäällikkönä. Mäkisellä on monipuolinen verkostokokemus korkeakoulu- ja sidosryhmäkentässä.

Johtajaksi, elinikäinen oppiminen, nimitettiin FT Heli Harrikari. Hän on Tampereen teknillisen yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori. Sitä ennen hän on toiminut TTY:llä dekaanina ja kielikeskuksen johtajana. Hän on työskennellyt myös tutkijana Nokia Research Centerissä sekä Sony Internationalin tutkimuskeskuksessa Stuttgartissa. Harrikarilla on vahva kokemus korkeakoulutuksen, pedagogiikan ja koulutuksen strategisen johtamisen kehittämisestä.

Kirjaston johtajaksi nimitettiin FM Riitta Lähdemäki. Hän toimii Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston johtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt tieteenalakirjaston päällikkönä Turun yliopistossa ja palvelupäällikkönä VTT:llä. Lähdemäellä on yli 17 vuoden kokemus kirjastoalan johtamis- ja esimiestehtävistä yliopisto- ja tutkimuslaitossektorilta sekä vahva kokemus muutosjohtamisesta ja toiminnan kehittämisestä, ja hänellä on laaja kansainvälisten kustantajien ja kirjastolan toimijoiden verkosto. Hän on Julkaisufoorumin ohjausryhmän jäsen.

Kielikeskuksen johtajaksi nimitettiin FT, dosentti Taina Juurakko-Paavola. Hän on Tampere3-kielipalveluiden projektijohtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkijayliopettajana ja Kielikoulutuskeskuksen johtajana sekä Jyväskylän yliopistossa yliassistenttina. Hänellä on monipuolinen kokemus valtakunnallisten kieltenopetuksen kehittämishankkeiden johtamisesta. Hänen erityisalaansa on kielenoppimisen lisäksi kielitaidon arviointi. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä hän on ollut 15 vuotta ja viimeksi mukana kehittämässä digitaalisia kielikokeita.

Tietohallintojohtajaksi nimitettiin FM Jussi Kivinen. Kivinen on Tampere3-hankkeen tietohallinnon ja ICT:n yhdistämisen projektijohtaja. Sitä ennen hän on työskennellyt tietohallinnon johtotehtävissä Tampereen yliopistossa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän on toiminut asiantuntija- ja projektipäällikkötehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kivisellä on vahva kokemus uudistusten johtamisesta sekä organisaatioissa että verkostoissa.

Johtajaksi, teknologia-alustat, nimitettiin TkT Pauli Kuosmanen. Hän on Tampereen teknillisen yliopiston teknisten tieteiden tiedekunnan dekaani. Sitä ennen hän työskenteli teknologia- ja toimitusjohtajana strategisen huippuosaamisen keskittymänä toimineessa DIGILE Oy:ssä, teknologia- ja tutkimusjohdossa telecom-alan yrityksissä sekä professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kuosmasella on erittäin laaja kokemus yritysten ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä sekä mittavat kansainväliset verkostot.

Uudet johtajat aloittavat tehtävissään viimeistään vuoden 2019 alussa.

– Olen erittäin tyytyväinen valittujen henkilöiden vahvasta ja monipuolisesta osaamisesta sekä motivaatiosta rakentaa uudenlaista yliopistoa, toteaa rehtori Mari Walls.

– Palvelujohdon ja tukipalvelujen päällikkötehtävien valinnat etenevät aikataulussaan. Pääosa valinnoista saadaan päätökseen marraskuun aikana.

Lue myös aiemmista palvelujohdon nimityksistä:

Henkilöstöjohtajan nimitys
Talous- ja rahoitusjohtajan, viestintä- ja brändijohtajan sekä johtavan asiantuntijan, korkeakoulu-uudistus, nimitykset