Artikkeli

Artikkeli

Uuden Tampereen yliopiston palvelujohdon nimitykset jatkuvat

27.11.2018

Rehtori Mari Walls on nimittänyt kuusi johtajaa uuden Tampereen yliopiston tukipalveluihin ja kehittämishankkeisiin sekä ylimmän johdon Executive Assistantin.

Tutkimuspalvelut

Johtajaksi, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, valittiin TkT Anu Juslin. Hän toimii tällä hetkellä Tampere3-hankkeen tutkimuspalveluiden projektijohtajana sekä Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen kehittämispäällikkönä ja tutkimuspalveluiden päällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt tutkimushallinnon tehtävissä Suomen Akatemiassa ja Aalto-yliopistossa. Juslinilla on monipuolinen kokemus yliopiston tutkimuksen kehittämisestä erilaisissa asiantuntiryhmissä kuten mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamassa kansallisessa tutkijan vastuullisen arvioinnin työryhmässä.

Johtajaksi, laboratoriopalvelut, valittiin FT Petteri Malkavaara. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston Laboratoriopalvelut-erillisyksikön johtajana. Hän on aiemmin työskennellyt mm. NordLabin aluelaboratorion johtajana sekä Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotican johtajana. Lisäksi hän on toiminut laboratorio- ja tuotekehitysalan johtotehtävissä lääketeollisuudessa sekä yrittäjänä. Malkavaaralla on yli 15 vuoden kokemus tutkimusjohdosta ja tutkimuksen tukitoiminnoista monitieteellisessä ympäristössä, ja hänellä on laajat verkostot laboratoriotoimialalla.

Yliopiston toiminnanohjaus ja suunnittelu

Johtajaksi, toiminnanohjaus ja suunnittelu, valittiin DI Mervi Jokipii. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston laatupäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt TTY:llä tiedekuntapäällikkönä, Tampereen korkeakoulujen Unipoli-yhteistyön projektinjohtajana sekä erilaisissa koulutuksen asiantuntijatehtävissä. Jokipiillä on laaja-alainen kokemus yliopiston toiminnasta ja sen kokonaiskehittämisestä tiedolla johtamisen tueksi.

Kehittämistehtävät

Johtajaksi, digitalisaatio, nimitettiin FM Juha Eskelinen. Hän toimii tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston tietohallintojohtajana. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Outokumpu Oyj:n myynnin ja markkinoinnin IT-johtajana Brysselissä sekä Perlos Oyj:n CIO:na. Eskelisellä on usean vuosikymmenen kokemus digitalisaatiosta ja IT-johtamisesta teollisuus- ja korkeakoulusektoreilta. Eskelinen on vastannut mm. opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kansallisesta DigiCampus korkeakoulujen kehittämishankkeesta.

Johtajaksi, kampuskehitys, nimitettiin tradenomi (ylempi AMK) Satu Hyökki. Hän siirtyy tehtävään Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehityksen projektijohtajan paikalta, jossa hänen vastuullaan viimeisen kuuden vuoden aikana on ollut LAMKin kampuskehitys käyttäjäkeskeisessä prosessissa suunnittelusta toteutukseen. Hyökillä on vahvat näytöt pitkäjänteisestä, tutkimuksellisesta ja strategiaan pohjautuvasta kampuskehityksestä monitoimijaisessa yhteistyössä.

Johtajaksi, konsernikehitys ja omistajaohjaus, nimitettiin OTK Tiina Äijälä. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston hallintojohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt aluejohtajana Kriminaalihuoltolaitoksessa, vastaavana lakimiehenä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä sekä erilaisissa tehtävissä Säästöpankki-ryhmässä. Äijälällä on laaja kokemus yliopiston toiminnasta ja verkostoista sekä muutosten johtamisesta yliopistossa ja muualla. Äijälästä tulee myös johtoryhmän jäsen.

Ylimmän johdon Executive Assistantiksi nimitettiin myyntityön tradenomi Lotta Isotalo. Hän on tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekunta-assistentti. Sitä ennen hän on toiminut useamman vuoden myynnin, markkinoinnin ja tapahtumajärjestämisen tehtävissä, sekä erilaisissa asiakaspalvelu- ja asiakaspalvelun kehittämistehtävissä.

– Nimitykset uuden Tampereen yliopiston palveluprosessien vastuutehtäviin on nyt saatettu loppuvaiheeseen. Olen erittäin tyytyväinen palvelujohdon monipuolisesta osaamisesta ja toimintamme uudistamiseen liittyvistä näkemyksistä, toteaa rehtori Mari Walls.