Artikkeli

Artikkeli

Tampere3:n opetuspilotit vastaavat työelämän kysyntään

30.5.2016

Syksyllä 2016 järjestetään opetuspilotteina Myynnin johtamisen ja kehittämisen opintokokonaisuus sekä digitalisaatioon painottuva Knowledge, business and work in digital society -kokonaisuus.

Molemmat järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston (Tay), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kesken.

Asiakasarvoa ja myynnin tulosten mittaamista

Myynnin johtamisen opinnot keskittyvät mm. asiakasarvon merkityksen tunnistamiseen, myyntiargumenttien rakentamiseen neuvotteluissa. Kokonaisuudessa opiskelijalla on mahdollisuus löytää myös työkaluja oman myyntiosaamisensa kehittämiseen.

TAMKin järjestämällä Myyntiosaamisen johdantokurssilla käydään läpi myyntiin liittyvät peruskäsitteet ja ajankohtaiset trendit sekä annetaan perustyökalut tunnistaa tarpeet oman myyntiosaamisen kehittämiseen. Tämän jälkeen opiskelija voi opintojaksoja yhdistelemällä rakentaa omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden.

  • Managing Operative Sales and Sourcing in Global B2B Markets, 4 cu, TTY
  • B2B-Markkinointi 4 op, TTY (engl. Business Market Management)
  • Myynnin johtaminen 5 op, TAMK
  • Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen 5 op, TaY
  • Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus 5 op, TaY
  • Erityis- tai projektityö, esim. TTY:n opiskelijat: TRT-25006 Demola Project Work, 5 op

 

Digitalisaatiota monitieteisesti  

Opintokokonaisuus Knowledge, business and work in digital society järjestetään osittain englanniksi ja osittain suomeksi. Johdantona järjestettävä yhteinen kurssi lähestyy digitalisaatiota liiketoiminnan ja johtamisen sekä julkishallinnon ja politiikan perspektiiveistä. Kolmen korkeakoulun tarjonnasta on tämän jälkeen valittavana muun muassa kursseja:

  • Tampereen yliopistolta  mm. Digitalisaation ja teknisen kehityksen taloudelliset vaikutukset)
  • TTY:ltä esimerkiksi Tietojohtamisen perusteet ja Tietointensiivinen palvelutoiminta
  • TAMKista mm. E-business, Mobile and Social media.