Artikkeli

Artikkeli

Tampere haluaa vauhdittaa uuden Tampere3-yliopiston syntymistä

6.9.2016

– Tampereen yliopistoilla ja korkeakouluilla on ollut keskeinen rooli alueen kasvun ja kehityksen moottoreina. Uusi Tampere3 tulee olemaan tulevaisuudessa samanlainen menestyksen dynamo, ja siksi kaupungin tulee olla mukana uuden fuusioyliopiston rakentamisessa merkittävänä strategisena kumppanina, kertoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tampere3-hankkeessa yhdistetään Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu uudeksi säätiöpohjaiseksi yliopistoksi 1.1.2018 alkaen.

Pormestari Ikosen mukaan keskeisenä tavoitteena on, että kaupungilla on paitsi strateginen rooli uudessa yliopistossa myös vahva sitoutuminen uuden yliopiston synnyttämisessä. Tämä tarkoittaa paitsi toiminnallista kumppanuutta, myös merkittävää panostusta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) siirtyessä osaksi uutta yliopistoa.

Tampereen kaupunki on TAMK:n suurin omistaja. Pormestari Ikosen kantana on, että Tampereen kaupungista tulisi uuden säätiön merkittävä perustajajäsen. Kaupunginhallitus kävi Tampere3-hankkeesta maanantaina keskustelun. Asia etenee päätöksentekoon syys-lokakuussa.

– Tampere3 on Tampereen kaupungin kannalta tämän hallituskauden merkittävin uudistus. Sen kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen merkityksen vuoksi Tampereen kaupunki haluaa omalla toiminnallaan ja panostuksellaan olla viemässä uudistusta eteenpäin erittäin vahvassa kehittäjäroolissa.

Tulevissa kansallisissa maakuntahallinnon uudistuksissa kaupungin elinvoimarooli tulee nousemaan keskeiseen asemaan, mikä korostaa osaamis- ja innovaatiopolitiikan merkitystä, toteaa pormestari Ikonen.

Lisätietoja

Pormestari
Anna-Kaisa Ikonen
puhelin 03 5656 6400
sähköposti Anna-Kaisa.Ikonen(a)tampere.fi

Johtaja
Teppo Rantanen
puhelin +358400235442
sähköposti Teppo.Rantanen(a)tampere.fi

Kehitysjohtaja
Kari Kankaala
puhelin +358 (0)50 351 3020
sähköposti Kari.Kankaala(a)tampere.fi

Tiedote Tampereen kaupungin verkkosivuilla