Artikkeli

Artikkeli

Uuden ylioppilaskunnan valmistelutyö etenee

14.9.2016

Tampere3 sulauttaa yhteen oppilaitosten lisäksi myös yliopistojen ylioppilaskunnat. Kolmen korkeakoulun yhdistyessä syntyy jopa 24 000 opiskelijan yhteisö. Uudella ylioppilaskunnalla tulee olemaan lähes 18 000 jäsentä.

Opiskelijat suhtautuvat koko Tampere3:een pääasiassa avoimuudella, vaikka projekti on kerännyt kehujen lisäksi myös soraääniä.

Uutta, Tamyn ja TTYY:n muodostamaa ylioppilaskuntaa valmistellaan parhaillaan.

- Ylioppilaskunnalla tulee olemaan yhteinen hallitus ja edustajisto.

- Tavoitteena on ylioppilaskunta, joka luo merkitystä kaikille siihen kuuluville opiskelijoille, kertoo TTYY:n puheenjohtaja Maria Kultanen.

TAMKin opiskelijakunta Tamko ei lainsäädännöllisesti kuulu uuteen ylioppilaskuntaan, mutta yhteistyö näiden välillä tulee olemaan tiivistä.

 

Edunvalvontaan ja opiskelijavaikuttamiseen lisämahdollisuuksia

Toiveena on, ettei muutos juuri näkyisi opiskelijoiden arjessa.

Puheenjohtajille on tärkeää pitää ennallaan opiskelijoiden edunvalvonta, joka on yksi ylioppilaskuntien pääasiallisista tehtävistä.

Ristiinopiskelupalvelun myötä monet suorittavat kursseja vieraalla kampuksella ja edunvalvonnallisia ongelmia voi esiintyä aiempaa enemmän.

- Jos opiskelija kohtaa ongelmia toisella kampuksella, voidaan ratkaisua kysyä suoraan sieltä. Yhteistyön myötä keskusteluyhteys on auki, Tamkon puheenjohtaja Matti Aho kertoo.

Uuden ylioppilaskunnan suuri opiskelijamassa tuo lisäksi vaikuttavuutta, ja mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijoiden asioihin valtakunnallisella tasolla todennäköisesti lisääntyvät.

Entä miten yksittäisen opiskelijan ääni kuuluu massan läpi? Kultanen nostaa esimerkiksi Helsingin yliopiston 30 000-päisen ylioppilaskunnan. Suuresta jäsenmäärästä huolimatta vaikuttamiseen on mahdollisuuksia, sillä eri kanavia on runsaasti.

 

Opiskelijakulttuurin murros

Kolmen opiskelijajärjestön yhteistyö luo varmasti sekä haasteita että mahdollisuuksia.

- Haasteena on opiskelijakulttuuri, sillä se on kaikilla niin erilaista, Aho miettii. Toisaalta muilta kampuksilta voi löytyä uusia ideoita virkistämään omia, hyviksi todettuja perinteitä.

Tamyn puheenjohtaja Mikael Malkamäki ottaisikin mielellään mallia TTY:n tapahtumista, jotka ovat usein koko kampusta koskevia ja opiskelijoita yhdistäviä.

- Teekkareille perinteet ovat tärkeitä. Tarkoitus on luoda uutta, ei tuhota vanhaa, TTYY:n Kultanen toteaa.Avoimin mielin eteenpäin

Vaikka koko Tampere3-projekti lähti liikkeelle opiskelijoita kuulematta, on heille tarjottu paljon informaatiota ja avoimia tapahtumia hankkeen edetessä.

Opiskelijat ovat antaneet hankkeesta sekä positiivista että negatiivistakin palautetta, Tamkon Matti Aho kertoo.

- Alussa kuului sitä, että Tampere3:sta tulee iso katastrofi, hän naurahtaa.

- Negatiiviset mielipiteet ovat usein vahvemmin esillä kuin positiiviset.

Aho kuitenkin toteaa, että pääasiassa opiskelijat ovat olleet avoimia uutta kohtaan.

 

Ylioppilaskunnat numeroina

  • Tampere3:n uuden ylioppilaskunnan muodostavat Tamy ja TTYY ja se käsittää lähes 18 000 opiskelijaa.
  • Ylioppilaskuntien pääasialliset tehtävät liittyvät opiskelijoiden edunvalvontaan.
  • Lisäksi yo-kunnat tarjoavat jäsenilleen jäsenetuja ja erilaisia palveluja.
  • Yo-kunnat edistävät opiskelijakulttuuria sekä tukevat kerho-, ainejärjestö- ja kiltatoimintaa.
  • Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyyn kuuluu n. 11 000 opiskelijaa.
  • Tampereen Teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY:hyn kuuluu n. 7000 opiskelijaa.
  • Ammattikorkeakoulun 10 000 opiskelijasta opiskelijakunta Tamkoon kuuluu yli 6000.